สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 10 Annual Concrete Cconference 10 (ACC10) วันที่ 20-22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

อบรม "การตรวจสอบ บำรุงรักษาและแนวทางแก้ไขความเสียหายของอาคารเบื้องต้น สำหรับผู้ดูแลอาคาร รุ่นที่ 7" วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

อบรม "การออกแบบเมื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งานสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 3" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 


ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในงานวิศวกรรม 57 หัวข้อดังนี้

1. "อาคารและงานก่อสร้างเขียว : นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่และแนวทางการทำงานเพื่อนำไปสู่การได้รับการรับรองอาคารเขียว"

โปรแกรมสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ( ห้อง 223 )     อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

2. "คอนกรีตเสริมเส้นใย : การออกแบบและประยุกต์ใช้งาน"

โปรแกรมสัมมนา

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ( ห้อง 223 )      อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

อบรม "อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 5" วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 


 

ผลการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ประจำปี 2557

 

 

 

กำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2557-2558 และประชุมจัดเตรียมงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 10 (ACC10) ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม สคท. ชั้น 3 อาคาร วสท. โดยจะเริ่มการประชุมกลุ่มย่อยตั้งแต่ เวลา 9:00-10:30 น. และประชุมรวมตั้งแต่เวลา 10.30 - 13.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการ ประจำปี 2014 ได้ที่นี

 

 

 
บทความที่น่าสนใจ

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร (แรงแผ่นดินไหว) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความคงทนของอาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านคอนกรีต ได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม

ภาพกิจกรรมโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 9

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2556

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก


 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม

อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 2

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2556

ณ อาคาร วสท. กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 
โฆษณา (ADS)

 
พันธมิตรสมาคมวิชาชีพ

 

 

 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ