สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังระดับปริญญาตรี"

Module 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2558   และ

Module 2 วันที่ 27-28 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

อบรม "เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Inspection and

Maintenance Techniques) วันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandconstech.com

 

อบรม "อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 6"

วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 8-9 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

อบรม "การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย ( FRP )

รุ่นที่ 5" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

อบรม "การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่เสียหายเนื่องจากการเกิดสนิมในสภาวะทะเล"

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน



การประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ประจำปี  2558

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Format Thai

Format Eng

 

รางวัล

TCA Concrete Practice Award

ร่วมชิงชัย

นำเสนอผลงาน

ด้านการปฏิบัติงานคอนกรีต

รางวัลอันทรงเกียรติ เหรียญรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

กำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15/2557-2558 และประชุมจัดเตรียมงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11 (ACC11) ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตฯ ชั้น 3 อาคาร วสท. โดยจะเริ่มการประชุมกลุ่มย่อยตั้งแต่ เวลา 09.00-10.30 น. และจะประชุมรวมในเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการ ประจำปี 2015 ได้ที่นี

 

 

 
บทความที่น่าสนใจ

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร (แรงแผ่นดินไหว) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความคงทนของอาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านคอนกรีต ได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

วันที่ 17 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 

 


ภาพกิจกรรมโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 
พันธมิตรสมาคมวิชาชีพ

 

 

 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ