สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 Annual Concrete conference 12 (ACC12)

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ THE REGENT CHA AM BEACH RESORT

ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 12

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 ACC12

INNOVATIVE CONCRETE FOR THE FUTURE OF CONSTRUCTION MATERIAL

นวัตกรรมคอนกรีตสำหรับวัสดุก่อสร้างในอนาคต

 

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด>>>

 
ประกาศจัดตั้งสำนักเลขาธิการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางสมาคมฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้ง "สำนักเลขาธิการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย" ดังรายชื่อที่ปรากฎในลิงค์ต่อไปนี้

 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 - 2560

 

และพร้อมกันนี้ได้จัดตั้ง "คณะกรรมการในสำนักเลขาธิการในงาน ACC12" ขึ้น โดยคัดเลือกตัวแทนมาจากกรรมการสำนักเลขาธิการสมาคมฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

อนุกรรมการสาขาการออกแบบและการก่อสร้าง

1. ดร.กนกพัฒน์ ชาญไววิทย์ ประธานอนุกรรมการ

2. ว่าที่ร้อยตรีเมธา ไชยโย

3. คุณยศพงศ์ วงศ์ระวีกุล

4. คุณสมภพ พันพึ่ง

อนุกรรมการสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขาโครงสร้างคอนกรีต

1. ดร.วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขาบำรุงซ่อมแซมและเสริมกำลัง

1. ดร.อำนาจ คำพานิช ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี

1. ดร.ฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขากิจกรรมเพื่อสังคมและจัดหารายได้

1. คุณประกิต แก้วเคารพ ประธานอนุกรรมการ

 
สมาคมคอนกรีตร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

Toray Award

 

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านงานคอนกรีตอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุน

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของงานคอนกรีตที่มีต่อการพัฒนา

ประเทศอย่างยิ่ง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Toray Group เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีแบบผสมผสาน พัฒนาการดำเนินธุรกิจใน 26 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกและได้ผสาน

นาโนเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินกิจการ โดยใช้เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีพอลิเมอร์และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีหลัก

 
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

บรม "การปรับปรุงดัดแปลงอาคารด้วยการตัดส่วนของโครงสร้างหรือการเพิ่มองค์อาคาร"

วันศุกร์ที่ 23  กันยายน  2559 * * * * * *  โครงการมาใหม่จ้า  * * * * *

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

บรม "อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 8"

วันศุกร์และวันเสาร์ที่  28-29  ตุลาคม  2559 (โครงการอบรมช่วงปลายปีจ้า HOT HIT รุ่นที่ 8 แล้วน้า) * * * * * *

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

บรม "อาคารและงานก่อสร้างเขียว : นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่และแนวทางการทำงานเพื่อนำไปสู่การได้รับการรับรองอาคารเขียว"

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน  2559 ( โครงการใหม่ ) * * * * * *

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

บรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 8"

วันศุกร์และวันเสาร์ที่  4-5  พฤศจิกายน  2559 (โครงการอบรมช่วงปลายปีจ้า HOT HIT รุ่นที่ 8 แล้วน้า) * * * * * *

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

บรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 4"

Module 1  วันศุกร์และวันเสาร์ที่  18-19  พฤศจิกายน  2559

Module 2  วันศุกร์และวันเสาร์ที่  25-26  พฤศจิกายน  2559

Module 3  วันศุกร์และวันเสาร์ที่  2-3  ธันวาคม  2559

(เดินทางกันมาถึง รุ่นที่ 4 แล้ว สนใจสมัครเลยนะคะ ^______^) * * * * * *

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

บรม "การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย"

วันเสาร์ที่  26  พฤศจิกายน  2559 * * * * * * (สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฟังสามารถชำระค่าลงทะเบียน

เพียง 1,000 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ฟรี 3 ปี (มูลค่า 1,000 บาท)

จำกัดจำนวนสมาชิกเพียง 250 ที่นั่ง ลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่านั้น) * * * * *

เร็วก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ     @ @ @ @ @ @ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-9356593 , 086-3744237

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน 

 

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12" (Annual Concrete Conference 12) ระหว่างวันที่  15-17  กุมภาพันธ์  2560 พร้อมส่งบทความวิชาการ, บทความวิจัย, ไฟล์นำเสนอผลงานของผู้ประกอบการ * * * * * * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitca.or.th


 


 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
รางวัล TCA Concrete Practice Award
ประจำปี 2016

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

ผลการประกวด รางวัลปริญญานิพนธ์ ปี 3

(ประจำปี  พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

คลิ๊กที่รูปภาพคะ

 


รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การทำนายระยะเวลาเริ่มต้นการเกิดรอยร้าวอันเนื่องมาจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตเสริมเส้นใย

นางสาวชิดชนนี กีรติวงศา

นางสาวชิตชยา อินทชิต

นายณัฐพงศ์ แผ้วชมภู

ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ กำลังและพฤติกรรมการยึดเหนี่ยวระหว่างอุปกรณ์ฝังยึดกับคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ

นายชรินทร์ ชื่นเนียม

นางสาวอภิญญา แสนณรงค์

นางสาวอรพิณ ภูมิกาล

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การหดสั้นลงที่ไม่เท่ากันของเสาและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กในอาคารสูง กรณีศึกษา อาคาร Magnolias Waterfront Residences C1

นายธนายุต วัฒนประเสริฐกูล

นายธัญวุฒิ วันสุวรรณ์

นายปุณณวิช กิจจา

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ พฤติกรรมการรับแรงด้านข้างแบบสถิตยศาสตร์ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

นายปรัชญา มหายศนันท์

นายวีระเดช อาจสา

นายสัมพันธ์ โยธา

ที่ปรึกษา อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ ผลของปริมาณเหล็กเสริมที่มีอยู่เดิมต่อกำลังของอุปกรณ์ฝังยึดแบบใช้สารยึดเกาะในคอนกรีตภายใต้แรงดึง

นายธีระศักดิ์ เครือแวงมล

นายณัฐวุฒิ สีโท

นายประสิทธิ์ เงาเพชร

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การทดสอบความแข็งแรงผนังคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ

นายอธิวัฒน์ ประเสริฐจิตร

นายอกนิษฐ์ เขียวอ่อน

นายณัฐพงษ์ อร่ามเรือง

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การออกแบบบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กสูงหนึ่งถึงสองชั้นต้านทานแรงแผ่นดินไหว

นายพายุ โกศล

นายอภิสิทธิ์ หาโล๊ะ

นายอาทิตย์ ดารงค์

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2559-2560 และประชุมจัดเตรียมงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 (ACC12) ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตฯ ชั้น 3 อาคาร วสท. โดยจะเริ่มการประชุมตั้งแต่ เวลา 09.00-14.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 
บทความที่น่าสนใจ

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร (แรงแผ่นดินไหว) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความคงทนของอาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านคอนกรีต ได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรม

เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของบ้านพักอาศัยและโครงการขนาดใหญ่

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 7-8 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม งานครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

ณ ห้องบอลลูม โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด


 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ในประเทศไทย

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส


 

 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

วันที่ 17 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 


ภาพกิจกรรมโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 
พันธมิตรสมาคมวิชาชีพ