สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาออนไลน์

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดงาน Concrete Asia 2020 และ

ได้กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "ความท้าทาย และความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ทั้งในปัจจุบันและหลังจากพ้นวิกฤตการณ์ Covid-19"

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 20.00 - 21.00 น.

@ @ ผ่านโปรแกรม ZOOM @ @

จึงขอเชิญท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันนี้ที่ https://concrete-asia.com/ (เปิดรับจำนวนจำกัด)

 

 

โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย

ชุดย่อยที่ 3 : พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด"

* * * * * วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2563 * * * * *

แจ้งเลื่อนอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด2019

# # เลื่อนไป # #

วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ CPD/PDU 18 หน่วย @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย

ชุดย่อยที่ 4 : ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ. 1301/1302-61"


* * * * * วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563 * * * * *

แจ้งเลื่อนอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด2019

# # เลื่อนไปยังไม่มีกำหนด รอแจ้งกลับอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ # #

 

@ @ @ @ @ CPD/PDU 9 หน่วย @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่


 

โครงการประกวดปริญญานิพนธ์ (Senior Project Award) ปีที่5

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่


 

โครงการอบรม "ที่สุดของงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตใต้ดินลึกในประเทศไทย"

 

* * * * * วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563 * * * * *

แจ้งเลื่อนอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด2019

# # เลื่อนไปยังไม่มีกำหนด รอแจ้งกลับอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ # #


@ @ @ @ @ CPD/PDU 9 หน่วย @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่


 

ขอเชิญร่วมงาน "The 9 International Conference of Asian Concrete Federation (ACF 2020)"

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

@ Swissotel Pathong, Phuket, Thailand @# # # # # โครงการนี้อยู่ระหว่างกำหนดวันอบรม # # # # #

โครงการอบรม "นิติวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์จากอดีตสู่แนวทางพัฒนาในอนาคต"

วันที่ XXXX พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ โครงการใหม่หลักสูตร 1 วัน CPD/PDU 7.8 หน่วยค่ะ @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 ผลการประกวดปริญญานิพนธ์สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยประจำปี 2562

(TCA Senior Project Award)


คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ (ประธานกรรมการ)

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ (กรรมการ)

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล (กรรมการ)

ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา (กรรมการ)

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช (กรรมการ)

 

@ @ @ @ @ @ คลิ๊กดูรูปภาพกิจกรรมได้ที่รูปภาพด้านล่าง @ @ @ @ @


รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาความสัมพันธ์ของความต้านทานไฟฟ้าและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีต

นักศึกษา

นางสาวณัฐมล แซ่ปึง

นางสาวอายูมิ ซาโต้

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการทนไฟที่อุณหภูมิ 1,200 C ของปูนทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรม

นักศึกษา

นายณัฐวุฒิ ขันตา

นายณัฐวุฒิ เชียงกาขัน

นายอิทธินันท์ ใสสุขสอาด

ที่ปรึกษา ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การสังเคราะห์เม็ดปูนของเอไลต์แคลเซียมซัลโฟอลูมิเนตซีเมนต์

นักศึกษา

นายธัญญ์ธนัช อินใย

นางสาวปภัณธษร มั่นพรม

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาผลกระทบของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลต่อกำลังอัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล

นักศึกษา

นายศิวกร นุชสวาท

นายอัษฏางค์ ถี่ถ้วน

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาผลกระทบของการแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนด้วยดินเหนียวเผาต่อกำลังอัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีต

นักศึกษา

นายสุธิพรชัย เทพสาร

นายอินทัช ศักดิ์เจริญ

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การเปรียบเทียบรูปแบบการเสริมกำลังของคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับโมเมนต์ดัด

นักศึกษา

นายธนาธิป ขจัดมลทิน

นายพงษ์ขจร โพธิ์เปี้ยศรี

นางสาวมนพัทธ์ ยงทิพย์วรากุล

นายยุทธชัย จำปาสด

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ ผลกระทบต่อพฤติกรรมรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตที่มีช่องเปิด

นักศึกษา

นายเจษฎากร ธิดากุล

นายฉัตรชัย อัครอำนวย

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ ผลของการผสม Tio2 และ Tio2 ชนิดดัดแปรต่อความสามารถในการทำความสะอาดตวเองและปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของมอร์ตาร์

นักศึกษา

นายเลอมาน ผ่องแผ้ว

นายวรัฐกาญจน์ โลนุช

นางสาววลัยพรรณ บุญงาม

ที่ปรึกษา รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารประกอบซีเมนต์กับคุณสมบัติทางวิศวกรรม

นักศึกษา

นายกฤษณะ ประสาท

นายฐิติกร ตั้งจิต

นายณัฐกานต์ เกิดด้วยบุญ

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


 

ประกาศผลการประกวด
รางวัล TCA Concrete Practice Award
ประจำปี 2019

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล                   ประธานกรรมการ

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล                  กรรมการ

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล                   กรรมการ

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์               กรรมการ

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล                     กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช                   กรรมการและเลขานุการ

 

ดีเด่น (TCA Concrete Practice Award : Gold Medal)  ได้แก่

โครงการ Rosewood Bangkok Hotel

หน่วยงาน Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd.

 

ดี (TCA Concrete Practice Award : Silver Medal) ได้แก่

โครงการ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

หน่วยงาน บริษัท ช.การช่าง(ลาว) จำกัด(มหาชน)

 

โครงการ CPAC High Strength Concrete First Concrete Grade 80 MPa Supplied for Commercial Building in Thailand

หน่วยงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

 

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

โครงการ การก่อสร้างระบบพื้นแบบกลวงรับแรงสองทาง (BIAXIAL SLAB) ของอาคารสำนักงาน T-ONE BUILDING

หน่วยงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 

โครงการ การก่อสร้างฐานรากด้วยเสาเข็มสปัน (Spun pile) และระบบติดตั้งเสาเข็มเจาะสำเร็จรูป (Double rod auger) โครงการ The Uppergrounds

หน่วยงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 

 

 


 

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

 

 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องทรัพย์ไพลิน โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ถ.ศรีวรา กรุงเทพฯ

และเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ Circular Economy

โดยจะเริ่มการประชุมตั้งแต่ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บทความที่น่าสนใจ

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร (แรงแผ่นดินไหว) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความคงทนของอาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านคอนกรีต ได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม

ภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ.2562

 

ภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 (ACC14)
วันที่  6-8  มีนาคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม "คอนกรีตพิเศษ แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบและการใช้งาน"
วันพุธและวันพฤหัสบดีที่  30-31  พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จ.ปทุมธานี

 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม "การใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ"
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่  25-26  พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม "ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก - มาตรฐานใหม่และทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต"
วันอังคารที่  23  พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ โรงแรม Centra Central Station Hotel Bangkok กรุงเทพฯ

 

ประมวลภาพกิจกรรม
งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 (ACC 12)
วันที่  15,16,17  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

 

ประมวลภาพกิจกรรม
งานสัมมนา "การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย"
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรม

เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของบ้านพักอาศัยและโครงการขนาดใหญ่

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2559

ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม งานครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องบอลลูม โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด


 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ในประเทศไทย

วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส


 

 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 


ภาพกิจกรรมโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2557

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 
โฆษณา (ADS)

 
พันธมิตรสมาคมวิชาชีพ