home_new

สารจากนายกสมาคมฯ

Hot Issue

4 ปี มี หนเดียว สัมมนาเทคโนโลยีซีเมนต์และคอนกรีต ระดับโลก ที่ ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ This is our great honor to invite all of you to the 16th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2023) which will be held in September 18-22, 2023 in Bangkok, Thailand.

International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2023)

ขอเชิญชวนส่งบทความ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ขอเชิญนักวิชาการและ

ผู้สนใจงานด้านวิศวกรรมซีเมนต์และคอนกรีตทุกท่าน

หลักสูตรของเรา

* * * * * (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Onsite และ Online) * * * * *

รับจำนวนจำกัด Onsite 50 ท่าน Online 200 ท่าน

CPD/PDU 5 หน่วย

โครงการอบรม “การตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม เพื่อรักษาให้โครงสร้างสะพานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและทนทาน ตลอดอายุการใช้งาน
(Lifespan Management for Bridge Structures)”

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุม Ari Hall Room : Hilly Rest ชั้น 22 The Quarter Hotel Ari

Register via this QR CODE or Click

Applications closed (Full)

* * * * * (No Registration Fee) * * * * *

Limited to 150 people only

CPD/PDU 5.15 UNIT

“Seminar on Maintenance and Rehabilitation of Infrastructures

Date : 14 March, 2024

Venue : The One Ballroom, Ibis Styles Bangkok Ratchada Hotel

Register via this QR CODE or Click

* * * * * รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) * * * * *

CPD/PDU 5 หน่วย

โครงการอบรม “สมาคมคอนกรีตสัญจร ครั้งที่ 1 : เยี่ยมเยือนเมืองสองแคว”

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Gearlaxy space คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียนที่นี่

* * * * * รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน เท่านั้น * * * * *

CPD/PDU 12 หน่วย

โครงการอบรม “อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 10”

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2567

ณ ห้องศรีพูนทรัพย์ ชั้น 2 โรงแรมทาวน์อินทาวน์

ลงทะเบียนที่นี่

* * * * * รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน เท่านั้น * * * * *

CPD/PDU 12 หน่วย

โครงการอบรม “การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 13”

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนที่นี่

* * * * * พิเศษดูงานบริษัทชั้นนำที่ประเทศญี่ปุ่น * * * * *

โครงการศึกษาดูงาน “การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานประเทศญี่ปุ่น”

วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ.2567

สถานที่น่าสนใจ

SHO-BORN Corporation Technical Research Institute

Tsukuba Training Center

The University of Tokyo

Tokyo Institute of Technology

Kao Museum

Japan Cement Association

สอบถามสมัครดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ที่อีเมล thaitca@gmail.com

* * * * * ครั้งแรกในประเทศไทย * * * * *

การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2567

เดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน หรือ
ส่งบทความ SCAN QR CODE ผ่าน BROCHURE ได้เลยค่ะ
* * หรือคลิ๊ก Link * *

* * * * * รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน เท่านั้น * * * * *

CPD/PDU 6 หน่วย

โครงการอบรม “การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตในทะเล

ด้วยนวัตกรรมคอนกรีตใต้น้ำ (Underwater Concrete) พร้อมกรณีศึกษา รุ่นที่ 2″

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนที่นี่

* * * * * รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน เท่านั้น * * * * *

CPD/PDU 6 หน่วย

โครงการอบรม “การออกแบบ การก่อสร้าง และการซ่อมแซม Concrete Silo รุ่นที่ 2”

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนที่นี่

ประกาศผล

การประกวดปริญญานิพนธ์ ปีที่ 9

ประจำปี พ.ศ.2567

ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดปริญญานิพนธ์ ปีที่ 9

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการรูปแบบ Online ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประกาศผลตัดสินในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

TCA Concrete Practice Award 2023

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 : ส่งโครงการพร้อมรายละเอียดให้ สคท. (รายละเอียดไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 : โครงการที่ผ่านการคัดเลือกโดยการพิจารณาจากเอกสาร จะได้นำเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการตัดสินรางวัล

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัล

* ผู้ได้รางวัลต้องนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 19 (ACC19)  ในช่วงเดือนมกราคม 2568 และจะได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมประกวด The ACI Excellence in Concrete Construction Awards จัดโดย American Concrete Institute (ACI) *

Sponsor
งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (ACC18)
วันที่ 25 ถึง 27 มกราคม พ.ศ.2567

Platinum

 
บริษัท ซายน์เป็ค มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 

Gold

 
บริษัท ว้าคเกอร์ เคมิคัลส์ (เซ้าท์ เอเชีย) พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 

Silver

 
บริษัท สิงห์สุวรรณ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เคียวว่า เด็นเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริษัท เทคอีควิปเมนท์ จำกัด
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
บริษัท เบคเกอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด
FUJIAN LANMIX NEW MATERIAL CO.,LTD
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด
ศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

Bronze

 
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอลเคม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอสเอ็นที คอนกรีต โซลูชั่น จำกัด
บริษัท ฟอสร็อค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โปรเฟสชันนัล เอนจิเนียริ่ง โซลูชั่น (พี.อี.เอส) จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภาวิศวกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 

พัทธมิตรของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย