คุณกิตติศักดิ์ ผ่องไพศาลเสรี

นักวิจัย : บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด                             
Any review founded
COURSE
PRICE

อบรม นวัตกรรมวัสดุและเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมเพื่อความคงทนอย่างยั่งยืน

฿ 2500

VIEW

โครงการอบรมและดูงาน การออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ

฿ 4500

VIEW