suwatchai

คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

 

กรรมการกลาง
คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ
 • การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา (โครงสร้าง)
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 • ที่ทำงาน

  • บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • ตำแหน่ง

  • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ คอนกรีต
 • งานวิจัยที่สนใจ

  • สารผสมเพิ่ม สำหรับคอนกรีต และ น้ำยาช่วยบด ซีเมนต์