Subscription Plan

สมัครสมาชิกออนไลน์

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกบุคคลธรรมดา

  1. เข้าสัมมนา อบรมการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมวิชาการ และดูงานในราคาสมาชิก
  2. ได้รับส่วนลด หนังสือ คู่มือ มาตรฐาน 20%
  3. ได้รับจดหมายข่าว

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกนิติบุคคล

สมาชิกนิติบุคคลทั่วไป
– บุคลากรเข้าสัมมนาอบรม ประชุมวิชาการ และดูงานในราคาสมาชิกได้ 10 คน/ปี (ยกเว้น : อบรมคอร์สระยะยาว และการประชุมคอนกรีตประจาปี )

– ได้รับส่วนลดหนังสือ คู่มือมาตรฐาน  20 % ( 1 ชุดในนามบริษัทเท่านั้น)

– ได้รับ จม.ข่าวอบรมทาง E-mail สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สมาชิกนิติบุคคลทั่วไป