ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2563


มกราคม

อบรม "ACI318-19 และการประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21" วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563

กุมภาพันธ์

อบรม "Future Trends of Digital Fabrication in Architecture, Engineering and Construction" วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่นี่

อบรม "เฟอร์โรซีเมนต์ แนวคิด การพัฒนาและการประยุกต์สำหรับประเทศไทย" วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่นี่

อบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย ชุดย่อยที่ 1 การออกแบบคานและเสา (Module 1)" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 28-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่นี่

มีนาคม

อบรม "คอนกรีตพิเศษ แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบและการใช้งาน" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่นี่

อบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย ชุดย่อยที่ 2 การออกแบบแผ่นพื้นและองค์อาคารเชิงระนาบ (Module 2)" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่นี่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการคอนกรีต ประจำปี ครั้งที่ 15 (ACC 15)" ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 15  วันที่ 25, 26, 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมษายน

อบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย ชุดย่อยที่ 3 พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด (Module 3)" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่นี่

พฤษภาคม

อบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย ชุดย่อยที่ 4 ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ.1301/1302-61 (Module 4)" วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่นี่

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน


ธันวาคมปฏิทินกำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการประจำปี 2563 ได้ที่นี