การประเมินสภาพสะพานด้วยนวัตกรรมประมวลผลด้วยภาพ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 15:44 น.

 

การประเมินสภาพสะพานด้วยนวัตกรรมประมวลผลด้วยภาพ

โดย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาค และมีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจสำคัญทั้งประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย

จีนและเวียดนามทั้งยังเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทางบกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า ลาว กัมพูชาด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันถนนและสะพาน

หลายแห่งในประเทศไทยนั้นจึงรองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นอย่างมากส่งผลให้ถนนและสะพานได้รับความเสียหายจากการรองรับน้ำหนัก

บรรทุกขนส่งสินค้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ สะพานบางแห่งยังมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างสะพาน

ดังแสดงในรูปที่ 1

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 14:30 น.