นวัตกรรมคอนกรีต 4.0 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 16:37 น.

นวัตกรรมคอนกรีต 4.0

ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ในยุคประเทศไทย 4.0 กระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆได้เข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น การนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมคอนกรีตมาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การก่อสร้างทั้งช่วยร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดต้นทุนการก่อสร้าง และลดของเสียจากการก่อสร้าง เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่โลก

ที่เราอาศัยอีกด้วยในบทความนี้ จะกล่าวถึงนวัตกรรมคอนกรีตน่ารู้ ตั้งแต่ เทคโนโลยีสร้างสะพานคอนกรีตด้วย 3D Printing นวัตกรรมคอนกรีตโค้ง

คอนกรีตโปร่งแสงและ นาโนคอนกรีต

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 16:01 น.