Slab on Ground พื้นคอนกรีตวางบนดิน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 11:40 น.

Slab on Ground พื้นคอนกรีตวางบนดิน

 

คุณกีรติ นิติโชติ

บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

 

เรื่องธรรมดา อีกเรื่องหนึ่ง ที่บางครั้งในการทำงานเราก็อาจจะละเลยไป นั้นก็คือ พื้นคอนกรีตวางบนดิน หรือ Slab on Ground (GS) ตามภาพที่ 1 นะครับ เพื่อให้เนื้อหากระชับ

ไม่ยาวจนเกินไป ผมจึงไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีนัก แต่ละเอาปัญหาที่พบ และการแก้ไขแบบเนื้อๆมาเล่าก็แล้วกัน หลักการของพื้นคอนกรีตวางบนดินก็คือ การทำดินให้มี

ความแบ็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักจากพื้นคอนกรีต ขั้นต่ำที่ยอมรับได้คือ 5 ตันต่อตารางเมตร สำหรับอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก และการทำคอนกรีตให้มีความแข็ง (Rigidity)

ซึ่งปกติแล้วจะมีความหนาประมาณ 20-35 ซม. ถึงจะเพียงพอ รวมถึงความ ยึดหยุ่น (Flexibility) เพียงพอที่จะไม่ทำให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

ในทิศทางต่างๆได้ อันนี้ก็สามารถป้องกันได้โดยการใช้รอยต่อ (Joint) เป็นตัวบังคับทิศทางการแตกร้าว

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 16:34 น.