ลดขยะ สร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่ไม่รับกำลัง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 13:15 น.

ลดขยะ สร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่ไม่รับกำลัง

โดย อ.ธเนศ ทองเดชศรี

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ในต่างประเทศการนำสิ่งที่เรียกว่าขยะหรือของเหลือทิ้งกลับมาทำให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งความสำคัญไปยังเรื่องการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเริ่ม มีแนวทางการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ล้าหลังกว่าต่างประเทศอยู่นานหลายปีก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามแนวทางนั้นแต่อย่างใด ในทางกลับกันได้มีผู้พยายามศึกษาค้นคว้ามากมาย และหนึ่งในหลายๆความพยายามดังกล่าวที่ชัดเจน คือ การนำของเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณมหาศาล

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2017 เวลา 14:15 น.