คอนกรีตพรุน: คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 12:05 น.

คอนกรีตพรุน : คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(Pervious concrete: Eco-efficient concrete)

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สะตะ

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน

ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คอนกรีตพรุน (pervious concrete, porous concrete หรือno-fines concrete) คือคอนกรีตมวลเบาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคอนกรีตทั่วไป คือภายในเนื้อคอนกรีตมีรูพรุนและโพรงที่ต่อเนื่องในปริมาณมากซึ่งยอมให้อากาศหรือน้ำไหลผ่านได้ จากที่มีโพรงในเนื้อคอนกรีตมากทำให้คอนกรีตพรุนมีน้ำหนักที่เบาและกำลังต่ำกว่าคอนกรีตทั่วๆไป ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา และญี่ปุ่น มีการนำคอนกรีตพรุนมาใช้งานก่อสร้างมากกว่า 40 ปี


ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 13:14 น.