การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 11:14 น.

การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วัสดุจีโอโพลิเมอร์ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เพื่อทดแทนการใช้งานวัสดุประสานจากปูนซีเมนต์  และหันมาสนใจปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากการผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 1 ตัน เช่นกัน

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 13:18 น.