การสึกกร่อนของคอนกรีตและการทดสอบ ASTM C1138 (Under water method) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 15:08 น.

การสึกกร่อนของคอนกรีตและการทดสอบ ASTM C1138

(Under water method)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

บทนำ


คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความทนทานเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างชนิดอื่น แต่เมื่อพิจารณาถึงอายุการใช้งานของคอนกรีตแล้ววิศวกรยังคงต้องให้ความสำคัญกับความคงทนของคอนกรีตอยู่เสมอ ซึ่งสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อระบบโครงสร้างในระยะยาวเป็นตัวบ่งชี้ถึงการใช้งานโครงสร้างหรืออาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างดี ถ้าคอนกรีตมีความทนทานสูงก็จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีและยืดระยะเวลาของการเสื่อมสภาพออกไปให้นานมากขึ้น การเสื่อมสภาพของคอนกรีตเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น การเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน การกัดกร่อนของซัลเฟต กรดซัลฟูริก การหดตัว ฯลฯ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ส่งผลให้คุณภาพของคอนกรีตลดลง การสึกกร่อนของคอนกรีตก็นับว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความทนทานของคอนกรีต โดยการสึกกร่อนเกิดจากวัสดุประสานบริเวณผิวนอกของคอนกรีตเริ่มหลุดลอกจากการขัดสี ทำให้เกิดความเสียหายหรือร่องรอยต่างๆในบริเวณขนาดเล็กและขยายออกเป็นบริเวณกว้าง สามารถทำให้เกิดความเสียหายกับคอนกรีตโครงสร้างได้ โดยอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อความแข็งแรงของโครงสร้างหรืออาจขยายจนสามารถทำให้โครงสร้างวิบัติได้

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 15:17 น.