การพัฒนาการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตอย่างยั่งยืน ผ่านประสบการณ์งานวิจัยพัฒนาของศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล อดีตนายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:42 น.

การพัฒนาการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตอย่างยั่งยืน
ผ่านประสบการณ์งานวิจัยพัฒนาของศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
อดีตนายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

บทความนี้ได้รวบรวมงานวิจัยและพัฒนาที่ทำโดยกลุ่มวิจัยที่ทำงานวิจัยพัฒนาร่วมกับผมที่ผ่านมาในอดีตจนปัจจุบัน โดยจัดหัวข้อเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ดังต่อไปนี้

1. งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา Self-compacting concrete

ได้มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มวิจัยพัฒนากลุ่มแรกที่ได้นำเอา Self-compacting concrete (รูปที่ 1) ออกไปใช้ในการก่อสร้างจริง มีการคิดค้นวิธีการทดสอบเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของ Self-compacting concrete ขึ้นมาหลายชนิด เช่น T50(รูปที่ 2), U-box filling ability test(รูปที่ 3), L-box filling ability test ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลก เป็นต้น และได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการหลายบทความ อีกทั้งยังได้จดสิทธิบัตรระดับนานาชาติ(“Method of Manufacture of Concrete Products from Raw Concrete”, European Patent Publication No. EP0462602, 27 December 1991) เกี่ยวกับวัสดุผสมเพิ่มที่ใช้สำหรับ Self-compacting concrete และวิธีการก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตดังกล่าวด้วย หลังจากได้กลับมาประเทศไทย ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในหัวข้อนี้ โดยพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำนายคุณสมบัติของคอนกรีตดังกล่าว เพื่อทำนายความสามารถในลักษณะของ Self-compatibility ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสมกับสภาพวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทย

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:48 น.