เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม: วัสดุปอซโซลานที่ดีสำหรับงานคอนกรีต พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:54 น.

เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม: วัสดุปอซโซลานที่ดีสำหรับงานคอนกรีต

ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล

นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ

ศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม หลายชนิดเป็นวัสดุปอซโซลานที่ดี และสามารถพัฒนามาใช้ในงานคอนกรีตได้เป็นอย่างดี    เถ้าที่มีศักยภาพและสามารถนำมาพัฒนาเพื่อเป็นวัสดุปอซโซลานที่ดีเพื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในส่วนผสมคอนกรีตต้องมีลักษณะดังนี้คือ 1) เป็นเถ้าที่มีออกไซด์ของซิลิกา หรือซิลิกาและอลูมินาออกไซด์สูงซึ่งโดยทั่วไปควรมากกว่าร้อยละ 50 ของทั้งหมด 2) มีความละเอียดสูงหรือสามารถทำให้มีความละเอียดสูงได้ และ 3) คือไม่เป็นผลึกคือสามารถทำปฏิกิริยากับด่าง (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) ได้  ซึ่งเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายในลักษณะข้างต้นได้แก่ เถ้าจากการเผาถ่านหิน (fly ash or pulverized fuel ash) เถ้าจากการเผากากปาล์มน้ำมัน (palm oil fuel ash)  เถ้าจากการเผาแกลบ (rice husk ash) และเถ้าจากการเผาชานอ้อย (bagasse ash)

ส่วนเถ้าจากการเผาขยะ เถ้าจากการเผาเศษไม้  เถ้าจากการเผาขี้เลื่อยไม้ เถ้าจากการเผาพลาสติค เถ้าจากการเผากระดาษ เถ้าจากการเผายางรถยนต์ เป็นต้น พบว่าเถ้าเหล่านี้มีคุณภาพต่ำไม่ใช่วัสดุปอซโซลาน และการนำใช้ในส่วนผสมของคอนกรีตมักส่งผลทางด้านลบต่อคุณภาพของคอนกรีต

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:57 น.