ฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคม และปัญหาที่เกี่ยวข้อง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:02 น.

ฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคม และปัญหาที่เกี่ยวข้อง

นายสืบศักดิ์ พรหมบุญ

บริษัท อินเตอร-คอนซัลท์ จำกัด

 

บทนำ

เป็นที่ล่ำลือมานานแล้วว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมเกิดการทรุดตัวในขณะที่กำลังก่อสร้าง โดยผู้หลักผู้ใหญ่ในวงราชการหลัง

เกษียณราชการแล้วก็ยืนยันว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมได้ทรุดตัวขณะก่อสร้างและได้มีการแก้ไข บางกระแสกล่าวว่าผู้ที่มาแก้ไขเป็น

วิศวกรจากประเทศเยอรมัน มีบทความบทหนึ่งในวารสารวิศวกรรมสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2523 พาดหัวว่า “ทำไมพระ

ที่นั่งอนันจึงทรุด” เมื่ออ่านบทความแล้วผู้เขียนพอสรุปได้ว่า พระที่นั่งอนันตสมาคมทรุดตัวในปี 2518 นั้นเกิดจากการที่ฐานราก

Floating Foundation เกิดการแตกมีน้ำเข้าไปจนเต็มห้องใต้ดิน ทำให้ฐานรากรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ตัน/ตร.ม. ประกอบกับ

กรุงเทพมหานครได้มีการใช้น้ำบาดาลมาประมาณ 20 ปี ทำให้ดินในกรุงเทพมหานครทรุดตัวเนื่องจากการสูบน้ำบาดาล โดย

คณะกรรมการพบว่าพระที่นั่งองค์นี้ทรุดตัวมากกว่าดินประมาณ 1 มิลลิเมตร/เดือน และได้ทำการแก้ไขโดยตั้งเครื่องสูบน้ำในห้องใต้

ดิน และสูบน้ำออกเพื่อลดน้ำหนักบรรทุก

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:04 น.