การใช้เทคนิค Forensic Engineering ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ระเบิดที่ ราชประสงค์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 14:09 น.

การใช้เทคนิค Forensic Engineering ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ระเบิดที่ ราชประสงค์ โดย ดร. กันต์ไชย  ธนาพรรวีกิตติ์, ศ. ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา,ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา,สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


จากเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม ราชประสงค์  เมื่อเวลา 18.55 น. วันที่ 17 ส.ค. 2558   ผู้เขียนได้ติดตามการรายงานข่าวถึงสถานการณ์ ว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 20 คน และบาดเจ็บอีกประมาณ 130 คน รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ เช่น รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่จอดติดไฟแดง ได้รับแรงระเบิดเสียหายหลายคัน  รวมถึงกระจกบริเวณโรงแรมไฮแอทเอราวัณได้รับความเสียหายหลายชั้นจากเหตุระเบิดครั้งนี้ด้วย  เห็นได้ชัดว่าภัยจากการระเบิด ทั้งต่อชีวิต, ทรัพย์สิน และอาคารบ้านเรือน ได้เข้ามาใกล้ตัวของทุกคนมากขึ้นแล้ว

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 10:00 น.