ศักยภาพของเถ้าในการเป็นสารปอซโซลาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:34 น.

ศักยภาพของเถ้าในการเป็นสารปอซโซลาน


รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกรรมการวิชาการ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง  สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

ในปัจจุบัน มีเถ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมและการเกษตรหลายชนิดที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และต้องการการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  หรือนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น  การกำจัดที่นิยมการนำไปถมที่  อย่างไรก็ตาม ยังมีการนำเถ้าบางชนิดมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าเถ้าทิ้ง หรือลดต้นทุนการผลิต  เช่นนำไปผสมกับปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต  เถ้าทิ้งที่นิยมนำไปใช้ในงานคอนกรีต ส่วนใหญ่ได้แก่เถ้าลอยจากกระบวนการแบบบด และเผาด้วยความร้อนปานกลาง (Pulverized coal combustion, PCC)  ซึ่งแม่เมาะเผาด้วยวิธีการนี้  อย่างไรก็ตาม ยังมีเถ้าทิ้งอื่นที่ได้มีการศึกษานำไปผสมคอนกรีต เช่นเถ้าแกลบ เถ้าชีวมวล และเถ้าลอยจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (เผาด้วยความร้อนปานกลาง)  โดยทั่วไป การศึกษาความเป็นสารปอซโซลานมักจะแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าเหล่านี้ในคอนกรีต ที่ 25% โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์  และวัดค่ากำลังอัดที่อายุ 30 วัน  ซึ่งบางครั้งอาจไม่รวดเร็ว  และรอผลนานถึง 30 วัน  ดังนั้นบทความนี้ จึงเสนอวิธีการศึกษาความเป็นสารปอซโซลานด้วยวิธีการอื่นที่ใช้ระยะเวลาการวิเคราะห์ที่สั้น  และบางเทคนิคสามารถทำได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2015 เวลา 09:16 น.