คอนกรีตกำลังสูง: วัสดุที่ใช้และปัจจัยที่ควรพิจารณา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:02 น.

คอนกรีตกำลังสูง : วัสดุที่ใช้และปัจจัยที่ควรพิจารณา

โดย
ศาสตราจารย์ ดร. ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

คอนกรีตกำลังสูงมีบทบาทในวงการก่อสร้างของประเทศไทยในปัจจุบันอย่างมาก  เนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้นมากในเขต กทม. และปริมณฑล  ทำให้การก่อสร้างอาคารสูงมีจำนวนมากและแน่นอนคือกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ก่อสร้างอาคารก็สูงขึ้นมากด้วย   ปัจจุบันนี้คอนกรีตเทคโนโลยีได้พัฒนาไปมาก  มีการใช้สารเคมีในการลดปริมาณน้ำเพื่อทำให้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำลง มีการใช้วัสดุปอซโซลานเพื่อเพิ่มกำลังอัดประลัยและความทนทานของคอนกรีตให้สูงขึ้น และการทำคอนกรีตที่มีกำลังอัดสูงกว่า 1100 กก/ซม2 สามารถทำได้ไม่ยากนัก    ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างมาหลายปี  พบว่าทีมที่เข้าแข่งขันสามารถทำกำลังอัดได้สูงมากเกินกว่า 2000 (สองพัน) กก/ซม2 ที่อายุเพียง 24 ชั่วโมง  แม้จะมีข้อโต้แย้งว่ากำลังอัดที่สูงมากกว่า 2000 กก/ซม2 ที่ทำได้  ยังไม่สามารถใช้ในงานจริงก็ตาม  แต่แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาคอนกรีตให้มีกำลังอัดมากกว่า 2000 กก/ซม2 ได้

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:39 น.