อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่นที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรีตบล็อกหรืออิฐบล็อก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 ธันวาคม 2013 เวลา 13:40 น.

อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่นที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรีตบล็อก

หรืออิฐบล็อก

 

สิทธิชัย แสงอาทิตย์

รองศาสตราจารย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


1. บทนำ

คอนกรีตบล็อกหรืออิฐบล็อกเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการนำปูนซีเมนต์และน้ำผสมเข้ากับวัสดุผสมละเอียด เช่น หินฝุ่นและทราย เป็นต้น ในอัตราส่วนผสมต่างๆ และถูกผลิตให้มีขนาดและรูปร่างที่ต้องการโดยใช้เครื่องอัดคอนกรีตบล็อก คอนกรีตบล็อกเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจากคอนกรีตบล็อกมีราคาถูก ก่อสร้างง่าย ค่าบำรุงรักษาต่ำ หาซื้อได้ง่าย อีกทั้งโครงสร้างที่ทำด้วยคอนกรีตบล็อกเป็นโครงสร้างที่แข็งแรง คงทน ทึบเสียง รักษาอุณหภูมิภายในโครงสร้างได้ดี มีความสวยงาม ในประเทศไทย คอนกรีตบล็อกที่ถูกผลิตขึ้นโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดจะมีความหนา 70 มิลลิเมตรเท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้คอนกรีตบล็อกดังกล่าวเป็นผนังรับแรง (load-bearing wall) ได้โดยตรง เนื่องจากมาตรฐานการออกแบบวัสดุก่อของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วสท. 1005-18 กำหนดให้อัตราส่วนความชลูด (slenderness ratio) ของผนังดังกล่าวจะมีค่าได้ไม่เกิน 20 ดังนั้น คอนกรีตบล็อกขนาดความหนาดังกล่าวจึงถูกนำไปใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างโครงสร้างรอง (secondary structure) เช่น ผนังไม่รับน้ำหนัก (nonload-bearing wall) เป็นต้น เท่านั้น ซึ่งทำให้ศักยภาพในการใช้งานของคอนกรีตบล็อกดังกล่าวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษารูปแบบการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตบล็อกในต่างประเทศ พบว่า ข้อกำหนดดังกล่าวอาจจะหลีกเลี่ยงได้โดยใช้รูปแบบการก่อสร้างผนังแบบ composite multiwythe wall ซึ่งเป็นผนังสองแถวที่มีเกราท์ (grout) และตัวยึด (tie) เป็นตัวประสานผนังทั้งสองแถวให้รับแรงกระทำร่วมกันและจะทำให้อัตราส่วนความชลูดของผนังมีค่าตามที่มาตรฐานการออกแบบกำหนด ข้อด้อยที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของคอนกรีตบล็อกคือ คุณภาพของคอนกรีตบล็อกที่ผลิตโดยโรงงานในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง เนื่องจากอัตราส่วนผสม มาตรฐานการผลิต และการบ่มมีความแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อช่วยให้คอนกรีตบล็อกมีคุณภาพสูงขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้น จุดประสงค์หลักของบทความนี้ก็คือ เพื่อเสนออัตราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกที่เหมาะสมในด้านกำลังรับแรงกดอัดและราคาของคอนกรีตบล็อก

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 11:14 น.