Speed Up งานผูกเหล็กก่อสร้าง ด้วย Smart Tool ยุค แรงงานหายาก แพง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 06 กรกฏาคม 2013 เวลา 09:16 น.

Speed Up งานผูกเหล็กก่อสร้าง ด้วย  Smart Tool ยุค แรงงานหายาก แพง

 

 

ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการวิชาการ สาขาบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต

 

 

 

ในสภาวะของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า และปัญหาด้านแรงงาน จำต้องมีการดำเนินการในธุรกิจหรือโครงการต่างๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความได้เปรียบกับธุรกิจหรือโครงการอื่นๆ ฉะนั้นเราจึงจำต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ พัฒนาเครื่องจักร พัฒนาวิธีการดำเนินการ พัฒนาวิธีการบริหารงานจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้งาน เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานโครงการต่างๆและในการคิดค้นเครื่องมือใหม่ๆเพื่อนำขึ้นมาใช้งานนั้น เครื่องมือที่ได้ทำการคิดค้นจะต้อง สามารถทำงานได้โดยไม่ทำให้งานมีคุณภาพด้อยลงจากการใช้เครื่องมือชนิดเดิมหรือวิธีการเดิม สามารถทำงานได้โดยทำให้เวลาในการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้นขึ้นจากการใช้เครื่องมือชนิดเดิมหรือวิธีการเดิม ไม่เป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตได้ ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อนำมาใช้งานจึงต้องมีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่กับความรู้ทางการยศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อให้กระบวนการผลิตได้พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 13:36 น.