กรณีศึกษาการแตกร้าวและแนวทางการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:22 น.

 

กรณีศึกษาการแตกร้าวและแนวทางการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

สิทธิชัย แสงอาทิตย์

รองศาสตราจารย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

 

อาคารจะถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง มีความสะดวกในการใช้งาน และมีความคงทนที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานานพอสมควร อาคารที่มีความประหยัดควรมีอายุ 30 ถึง 50 ปี ถึงจะมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน พบว่า โครงสร้างของอาคารส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความสูงไม่มากนักคือ สูงไม่เกิน 4 ชั้นและมีฐานรากเป็นฐานรากแผ่ (spread footing) วางอยู่บนชั้นดินที่ระดับความลึกไม่เกิน 2.50 เมตรจากระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร มีความเสียหายโดยเกิดการแตกร้าวตามองค์อาคารต่างๆ เช่น เสา คาน และพื้น เป็นต้น อาคารดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกสร้างเสร็จมาแล้วประมาณ 10 ปี และได้เปิดให้มีการใช้งานไปแล้วเป็นระยะหนึ่ง โดยการแตกร้าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ถึง 6 ปีที่ผ่านมา

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 11:35 น.