เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการทำให้คอนกรีตมีโมดูลัสยืดหยุ่นสูงขึ้น พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:08 น.

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการทำให้คอนกรีตมีโมดูลัสยืดหยุ่นสูงขึ้น

 

สิทธิชัย แสงอาทิตย์

รองศาสตราจารย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

ในงานวิศวกรรมโยธา คอนกรีตถือได้ว่าเป็นวัสดุพื้นฐานที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างมากที่สุด ซึ่งจะอยู่ในรูปคอนกรีตเสริมเหล็กและเป็นการใช้วัสดุร่วมกันที่ชาญฉลาดอย่างหนึ่ง ในการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการหาสัดส่วนผสมคอนกรีต เช่น คอนกรีตเทคโนโลยีและการทดสอบวัสดุ เป็นต้น ผู้สอนโดยทั่วไปมักจะเน้นไปที่วิธีการหาสัดส่วนผสมคอนกรีตที่เกี่ยวเนื่องกับคุณสมบัติของคอนกรีตสด ความคงทน และกำลังรับแรงกดอัดประลัย (ultimate compressive strength) ของคอนกรีตเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการใช้งานและการตอบสนองของโครงสร้างคอนกรีตต่อแรงกระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังของคอนกรีตเพียงอย่างเดียว หากยังขึ้นอยู่กับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และเสถียรภาพของโครงสร้างอีกด้วย

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 13:45 น.