การศึกษาเชิงทดลองเพื่อประมาณแรงจากคลื่นสึนามิที่กระทำต่อคานสะพาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2011 เวลา 10:53 น.

 

 

การศึกษาเชิงทดลองเพื่อประมาณแรงจากคลื่นสึนามิที่กระทำต่อคานสะพาน

Experimental Study for Estimating Tsunami Forces Acting on Bridge Girders

 

Kenji KOSA

Kyshu Institute of Technology

 

แปลและเรียบเรียง

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรรมการสาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

 

1. บทนำ

เมื่อคลื่นสึนามิถล่มภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สะพานจำนวนมากถูกพัดพาหลุดลอยไป ความเสียหายดังกล่าวเกิดกับสะพานถึง 81 แห่ง จาก 168 แห่งที่อยู่บนส่วนของชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่ยาวประมาณ 250 กิโลเมตร ในบทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอลักษณะความเสียหายโดยทั่วไปนี้ของสะพานเนื่องจากคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินแรงจากคลื่นสึนามิที่กระทำต่อคานสะพาน

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 16:57 น.