SELF-COMPACTING CONCRETE และการใช้งานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป PRECAST CONCRETE พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 14:44 น.

ดร. เฉลิมชัย วัฒนล้ำเลิศ และ

ศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


SELF-COMPACTING CONCRETE

และการใช้งานในอุตสาหกรรม

การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป

PRECAST CONCRETE

วิศวกรรม : คอนกรีตและวัสดุ

1. บทนำ

ระบบการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast concrete construction หมายถึง ระบบการก่อสร้างของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการหล่อชิ้นส่วนต่างๆขึ้นมาก่อน แล้วค่อยนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างในภายหลัง ซึ่งการหล่อชิ้นส่วนต่างๆนั้น ก็มีทั้งการหล่อในที่ (Site cast) และการหล่อในโรงงาน (Plant cast) โดยการหล่อในที่ก็จะมีข้อดีกว่าการหล่อในโรงงานในเรื่องของขนาดของชิ้นส่วนที่สามารถทำให้ได้ขนาดใหญ่กว่าในโรงงาน เพราะไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของการลำเลียงขนส่งชิ้นส่วนเหล่านั้นมายังสถานที่ก่อสร้างมากนัก แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงกำลังของเครนในการติดตั้งด้วย นอกจากนี้ความสามารถในการรับน้ำหนักตัวเองของชิ้นส่วนสำเร็จในขณะการเคลื่อนย้ายและติดตั้งก็ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการแตกหักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ส่วนการหลอ่ในโรงงานนั้นจะดีกว่าในกรณีที่สภาพอากาศมีความแปรปรวนหรือส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง  ชิ้นส่วนสำเร็จต่างๆจะถูกหล่อภายในโรงงานที่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ดีก่อนที่จะถูกยกและขนส่ง
ไปยังสถานที่ก่อสร้างต่อไป การหล่อสำเร็จจากโรงงานจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและง่ายต่อการควบคุมคุณภาพ ชิ้นส่วนสำเร็จเลห่านั้นจะถูกส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างโดยทางรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งขนาดของชิ้นงานก็จะถูกจำกัดด้วยกฎหมายจราจรของแต่ละประเทศ  
ระบบ Precast Concrete ถูกใช้ครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.1878 สำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาดเล็ก ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความต้องการที่พักอาศัยมีอย่างมากมายระบบ Precast concrete จึงเป็นที่นิยมและช่วยทำให้การก่อสร้างจำนวนมากๆมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และมารุ่งเรืองที่สุดในช่วงปี 1950s ถึง 1970s อย่างไรก็ตามด้วยความไม่เข้าใจในระบบนี้ดีพอของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง ทำให้อาคารที่สร้างโดยระบบ Precast Concrete ไม่ประสบความสำเร็จในหลายๆโครงการทำให้นักลงทุนหรือเจ้าของอาคารเลือกที่จะใช้กระบวนการก่อสร้างแบบเดิมๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าทำให้ความต้องการในระบบสำเร็จแบบเต็มรูปแบบมีความนิยมลดน้อยลงเรื่อยๆ [1]

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและการขนส่งในปัจจุบันประกอบกับความจำเป็นในการแข่งขันด้านต้นทุนและคุณภาพของสิ่งก่อสร้าง ได้เปิดโอกาสให้ระบบPrecast Concrete กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือกำเนิดขึ้นมาของคอนกรีตชนิดพิเศษที่มีชื่อว่า Self-Compacting Concrete (SCC) ทำให้รูปแบบของการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีความหลากหลาย, ซับซ้อน, และเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถตอบสนองความตอ้ งการทางด้านรูป ทรงทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ Mel Marshall ประธานบริษัท Mel C. Marshall Industrial Consultants และผู้รับรางวัล Yoakum Award ในการประชุมของ National Precast Concrete Association (NPCA) เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2007 กล่าวไว้ว่า ภายใน 5 ปีจากนี้ 50% ของปริมาณการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะใช้คอนกรีตชนิดพิเศษที่เรียกว่า Self-Compacting Concrete [2]

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2013 เวลา 10:03 น.