คอนกรีตที่ดีต้องบ่ม (ให้สุก) พิมพ์
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:12 น.

 

คอนกรีตที่ดีต้องบ่ม (ให้สุก)

ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทำไมต้องบ่มคอนกรีต

หลายคนเข้าใจว่าเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว คอนกรีตสามารถแข็งตัวได้เอง และไม่ต้องทำอะไรกับคอนกรีตแล้ว ความเข้าใจดังกล่าวถูกต้องเพียงครึ่งเดียว กล่าวคือคอนกรีตสามารถแข็งตัวได้จริง แต่ถ้าต้องการให้คอนกรีตมีคุณภาพที่ดีแล้วต้องทำการบ่ม (ให้สุกเสียก่อน) การบ่มคอนกรีต เหมือนกับการบ่มผลไม้ หากบ่มได้ดี จะได้ผลไม้สุก หอมหวาน อร่อย และที่สำคัญคือคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อผลไม้มา สำหรับคอนกรีต หากไม่บ่มให้ดี คอนกรีตก็ไม่สุกและไม่ดี คือไม่แข็งแรง ไม่ทนทาน ไม่สามารถใช้งานได้นาน แม้ว่าดูภายนอกแล้วจะเหมือนกับคอนกรีตที่บ่มมาอย่างดีก็ตาม เมื่อผสมคอนกรีตต้องใช้น้ำในการผสม น้ำที่ผสมคอนกรีตจะทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ เรียกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทำให้คอนกรีตแข็งตัวและรับกำลังได้ มีความทึบน้ำและป้องกันไม่ให้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่างๆซึมเข้าสู่เนื้อคอนกรีต โดยปกติแล้วคอนกรีตสามารถแข็งตัวได้ภายใน 5 ถึง 6 ชั่วโมงภายหลังจากการผสม และมีกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเพิ่มกำลังของคอนกรีตไม่สามารถแยกได้ด้วยการดูจากตาเปล่า คือเราไม่สามารถบอกได้ว่าคอนกรีตที่เทพื้น กับคอนกรีตที่เทคาน ส่วนใดให้กำลังสูงกว่า การจะบอกว่าคอนกรีตส่วนไหนให้กำลังสูงกว่าต้องนำไปทดสอบโดยการกดให้แตก แล้ววัดว่าคอนกรีตดังกล่าวรับกำลังได้มากน้อยเพียงใด
แม้ว่าคอนกรีตต้องการน้ำในส่วนผสมเพื่อทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ให้มากและสมบูรณ์ที่สุด แต่ถ้าใส่น้ำในส่วนผสมมากเกินไปจะทำให้มีน้ำส่วนเกินจากการทำปฏิกิริยา และเมื่อน้ำดังกล่าวระเหยออกจากตัวคอนกรีตจะทำให้เกิดช่องว่างภายในขึ้นและส่งผลให้การรับกำลังลดลง ดังนั้นจึงต้องพยายามที่จะใส่น้ำในส่วนผสมให้พอเพียงกับการทำปฏิกิริยาของปูนซีเมนต์เท่านั้น

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 11:14 น.