ปริมาณเหล็กเสริมน้อยที่สุดสำหรับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัด พิมพ์
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:11 น.


ปริมาณเหล็กเสริมน้อยที่สุดสำหรับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัดผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรรมการสาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.สถาพร โภคา

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


1. บทนำ

เป็น ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในการออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กเสริมในคอนกรีตจะเป็นตัวช่วยรับแรงดึงที่เกิดขึ้นในตัวองค์อาคาร ทั้งนี้เนื่องมาจากความสามารถในการรับแรงดึงที่ต่ำมากของคอนกรีตนั่นเอง อีกทั้งเหล็กเสริมในคอนกรีตยังจะช่วยป้องกันการวิบัติอย่างฉับพลันขององค์ อาคารคอนกรีตได้อีกด้วย โดยพื้นฐานการออกแบบองค์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไปนั้นจะต้องออกแบบให้มีการเตือนล่วงหน้าก่อน เกิดการวิบัติ เช่น เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่หรือเกิดการโก่งตัวที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นต้น เพื่อให้สามารถซ่อมแซมหรือมีเวลาเพียงพอที่จะปกป้องชีวิตของผู้ใช้อาคารได้ ในกรณีขององค์อาคารรับแรงดัด เช่น คาน พื้น หรือฐานราก ปริมาณเหล็กเสริมน้อยที่สุด (As,min) และปริมาณเหล็กเสริมมากที่สุดจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมดังกล่าว ใน บทความฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะปริมาณเหล็กเสริมน้อยที่สุด ซึ่งมักจะเกิดความสับสนในการใช้ขึ้นในการออกแบบฐานรากอยู่เสมอ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณเหล็กเสริมมากที่สุดนั้น ผู้เขียนจะนำเสนอในบทความฉบับต่อไป

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 11:14 น.