การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากการปนเปื้อนคลอไรด์ในส่วนผสม พิมพ์
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:05 น.

 

การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากการปนเปื้อนคลอไรด์ในส่วนผสม

 

ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)


ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากการปนเปื้อนคลอไรด์ในส่วนผสมคอนกรีต
ความรุนแรงของปัญหา การป้องกัน และแนวทางการตรวจสอบ

1. ปัญหาการเกิดสนิมเนื่องจากการปนเปื้อนของคลอไรด์ในส่วนผสมคอนกรีต

ปัญหา การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆนั้น ได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและดูแลรักษาโครงสร้าง ต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีโครงสร้างคอนกรีตที่ได้เกิดการเสื่อม สภาพเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และบางหน่วยงานก็มีประสบการณ์ว่าการซ่อมแซมโครงสร้างนั้นมีความยุ่งยากและ ยังใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก สาเหตุต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างคอนกรีตนั้นย้อนกลับ มาให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกับการออกแบบโครงสร้างให้มีความคงทนซึ่งเป็นจุด เริ่มต้นของการแก้ไขปัญหา

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 13:03 น.