ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วคลื่นอุลตร้าโซนิกของคอนกรีตขณะก่อตัว ตอนที่ 1 พิมพ์
เขียนโดย nantawat   
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:19 น.

 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วคลื่นอุลตร้าโซนิกของคอนกรีตขณะก่อตัว ตอนที่ 1

 

 

รศ. ดร. ปิติ สุคนธสุขกุล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 


โดยทั่วไป การวัดการก่อตัวของคอนกรีตทำได้โดยการวัดระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์มอร์ต้าร์ด้วยวิธี Penetration Test อย่าง ไรก็ตาม การวัดด้วยวิธีดังกล่าวทำได้เพียงในเฉพาะซีเมนตมอร์ต้าเท่านั้น ไม่สามารถทำได้ในคอนกรีตเนื่องจากมีมวลรวมหยาบ นอกจากนี้ยังกระทำได้แค่ในช่วงเริ่มต้นการก่อตัวของมอร์ต้าเท่านั้น ไม่สามารถทำต่อได้หลังจากที่มอร์ต้าเริ่มแข็งตัว

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 14:00 น.