นวัตกรรมในงานก่อสร้างในไต้หวัน พิมพ์
เขียนโดย nantawat   
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:13 น.

 

นวัตกรรมในงานก่อสร้างในไต้หวัน


เรียบเรียงโดย รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์

 

 

เมื่อ โลกยังคงหมุน มนุษย์ได้ใช้พรสวรรค์ และสติปัญญาในการมองและแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา มีผู้กล่าวว่า วิศวกรรมโยธาจัดเป็นวิศวกรรมสาขาที่เก่าแก่ ที่สุดสาขาหนึ่ง ที่พัฒนามาคู่กับมนุษย์ เพื่อรองรับความต้องการและชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม งานวิศวกรรมโยธาก็ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด นอกจากจะคำนึงถึงสิ่งอำนวยประโยชน์แล้ว ยังคำนึงถึง “behind the scene” ที่วิศวกรได้ใช้ความรู้ ความคิด แก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ต้องเผชิญ…. ปัญหาที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นจากข้อจำกัดทางทรัพยากรต่าง ๆ และเพื่อใช้การทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 14:01 น.