เรื่องเล่ามาตรฐานงานออกแบบโครงสร้างคอนกรีตในประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 21:51 น.

 

เรื่องเล่ามาตรฐานงานออกแบบโครงสร้างคอนกรีตในประเทศไทย

 

เอนก ศิริพานิชกร*
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



การ ออกแบบอาคารคอนกรีตทั้งระบบคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงในประเทศไทย ได้ใช้มาตรฐานในการปฏิบัติงานทั้งการออกแบบและข้อกำหนดวัสดุของสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ  (วสท.) มาโดยตลอด   มาตรฐานทั้งหมดได้รับความนิยมจากวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  แต่ถึงอย่างไรก็ตามมาตรฐานดังกล่าวเกือบทั้งหมดไม่ได้รับการรับรองให้เป็น กฏหมาย     ซึ่งผู้ดูแลกฏหมายด้านการก่อสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างที่มีความคงทนได้แก่

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 18:11 น.