คอนกรีตขยายตัว – คอนกรีตพิเศษที่ป้องกันรอยแตกร้าวได้ดีกว่า พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 21:48 น.

 

คอนกรีตขยายตัว-คอนกรีตพิเศษที่ป้องกันรอยแตกร้าวได้ดีกว่า

 

ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุลดังที่เพื่อนๆวิศวกรโครงสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหารอยแตก ร้าวของคอนกรีตนั้นเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในการก่อสร้าง ซึ่งในหลายกรณีอาจไม่ทำให้กำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างมีปัญหา แต่ก็ทำให้ความคงทนและอายุการใช้งานของโครงสร้างลดลงมากได้ นอกจากนี้รอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นในโครงสร้างมักจะก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง กล่าวคือผู้ออกแบบ, ผู้คุมงานก่อสร้าง, ผู้รับเหมา, และผู้ผลิตคอนกรีต ถึงแม้ว่าการ แตกร้าวของคอนกรีตนั้นจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่การแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต โดยเฉพาะการหดตัวแบบแห้งดูจะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองไทยซึ่งมี อุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูง ปัญหาหลักอันหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากการออกแบบและการกำหนดข้อกำหนดของคอนกรีต ที่คำนึงถึงเพียงแต่กำลังที่เพียงพอแก่การรับน้ำหนักบรรทุก แต่ไม่ได้คำนึงถึงการหดตัวแบบแห้งเอาไว้ ในบทความนี้ เราจะแนะนำคอนกรีตอีกชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในประเทศ ไทย คือ คอนกรีตขยายตัว ซึ่งจะเป็นคอนกรีตที่สามารถช่วยควบคุมการเกิดรอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีตได้ดีขึ้น

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 11:39 น.