ซิลิกาฟูม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 17:06 น.

 

ซิลิกาฟูม

 

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ซิลิกาฟูม
(Silica Fume) หรือ ไมโครซิลิกา (Microsilica) หรือ ซิลิกาฟูมควบแน่น (Condonsed Silica Fume) เป็นวัสดุผสมเพิ่มชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้ของโรงงานผลิต Silicon Metal และ Ferrosilicon Alloy เป็นขบวนการ Reduction จาก Quartz ที่บริสุทธิ์ไปเป็น Silicon โดยวิธี

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 18:27 น.