Conceptual Design for a Precast Concrete Hotel in Iraq พิมพ์
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:16 น.

 

แนวความคิดในการออกแบบโรงแรมคอนกรีตหล่อสำเร็จในอิรัก


ดร.วิสิทธิ์ อุติศยพงศา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

ดร. วีรพันธ์ ศรีบุญลือ
Director of Engineering
Dura-Stress Inc.

Leesburg, Florida, USA

วิรัตน์ รัตนเวชสิทธิ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนส์ จำกัด

 

บทนำ

บทความนี้อธิบาย แนวความคิดในการออกแบบโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหนึ่งที่ กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก โดยใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จเป็นหน่วยห้องพัก ความรวดเร็วในการก่อสร้างและความปลอดภัยของคอนกรีตหล่อสำเร็จเป็นข้อดีที่ทำ ให้ได้รับการพิจารณาสำหรับโครงการนี้ งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ จะถูกติดตั้งไปพร้อมกับหน่วยห้องพักก่อนการขนส่งจากท่าเรือที่ Jacksonville ฟลอริดา ผ่านจอร์แดนเข้าไปสู่อิรัก การก่อสร้างด้วยหน่วยห้องพักนี้เป็นที่แพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ สร้างอาคารห้องขังนักโทษ การดัดแปลงหน่วยห้องขังเป็นหน่วยห้องพักมีความจำเป็นเนื่องจากห้องพักใน โรงแรมต้องมีพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าและมีความหรูหรามากกว่า อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในแง่การผลิตและการขนส่งเช่น น้ำหนักที่มากที่สุด และขนาดที่มากที่สุด จำเป็นต้องถูกนำมาพิจารณาด้วย

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 09:46 น.