ทฤษฎีการตรวจวัดความลึกของรอยร้าวด้วยคลื่นอัลตราโซนิค พิมพ์
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:15 น.

 

ทฤษฎีการตรวจวัดความลึก ของรอยร้าว

ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค

 

ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล1,2


1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

2ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

 

1. ปัญหาการแตกร้าวและความสำคัญของการวัดความลึกของรอยร้าว

การ แตกร้าวเป็นปัญหาที่สามารถพบเห็นได้บ่อยในโครงสร้างคอนกรีต การแตกร้าวที่เกิดขึ้นในโครงสร้างคอนกรีตจะส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงโครงสร้าง ความสวยงาม ความรู้สึกปลอดภัยของผู้ใช้งาน และความคงทนของโครงสร้าง การแตกร้าวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแตกร้าวเนื่องจากพฤติกรรมของคอนกรีตเอง (เช่น การหดตัว หรือการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น) การแตกร้าวเนื่องจากแรงกระทำภายนอก หรือจุดบกพร่องเนื่องจากการก่อสร้างที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้การแตกร้าวในลักษณะต่างๆนั้นจะมีพฤติกรรมของการแตกร้าว รวมถึงมีรายละเอียดลักษณะของรอยร้าวที่แตกต่างกัน

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 09:51 น.