เทคนิคการตรวจหาเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พิมพ์
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:14 น.

 

เทคนิคการตรวจหาเหล็กเสริม

ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

 

ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล1,2


1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

2ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

 

1. ความจำเป็นของการตรวจสอบหาเหล็กเสริมในโครงสร้าง

ผู้ ที่เคยดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างคอนกรีตเสริมจะมีความเข้าใจดี ว่าการตรวจสอบหาเหล็กเสริมในโครงสร้างนั้นถือเป็นขั้นตอนที่จำเป็นทั้งในการ ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกตัวอย่างการตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างที่ต้องเกี่ยวข้องกับการตรวจหา เหล็กเสริมในโครงสร้าง เช่น การตรวจสอบระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กและจำนวนเหล็กเสริมในโครงสร้างว่าตรงตามแบบ หรือไม่ การเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต (Coring) เพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบการเกิดสนิมในเหล็กเสริมด้วย Half-cell รวมไปถึงการเตรียมการสำหรับเจาะพื้นหรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับการใช้งานที่เปลี่ยนไป

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 10:06 น.