กำลังดัดของคอนกรีตผสมเส้นใยหลังการเผาไหม้ พิมพ์
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:29 น.

กำลังดัดของคอนกรีตผสมเส้นใย

หลังการเผาไหม้

วรเชษฐ์  ป้อมเชียงพิณ

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สมิตร   ส่งพิริยะกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปิติ  สุคนธสุขกุล

รองศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ปัจจุบัน มีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอาคารขึ้นบ่อยครั้ง เช่นการเกิดเพลิงไหม้ เมื่อ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับเพลิงไหม้จะสูญเสียกำลังทั้งในส่วนตัวคอนกรีต เอง ตลอดจนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมและคอนกรีต ปัญหาจากเกิดเพลิงไหม้ก็คือความสงสัยที่ว่าอาคารที่เกิดเพลิงไหม้นั้น ยังแข็งแรงพอที่จะให้ผู้ที่อยู่ในอาคารมีเวลาที่จะหลบหนีก่อนที่อาคารจะถล่ม รวมไปจนถึงตัวอาคารนั้นปลอดภัยพอที่จะเข้าไปสำรวจความเสียหาย หรือสามารถใช้งานต่อไปได้หรือไม่หลังจากเพลิงสงบ

เมื่อคอนกรีตได้รับอุณหภูมิสูงจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปดังนี้

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2014 เวลา 13:39 น.