การยืดหดตัวของคานสะพานคอนกรีต และผลต่อเสาสะพาน พิมพ์
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:27 น.

 

การยืดหดตัวของคานสะพานคอนกรีต

และผลต่อเสาสะพาน

ชวลิต มัชฌิมดำรง

บริษัท เอพซิลอน จำกัด


สะพาน เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ทำหน้าที่ขนถ่ายน้ำหนักบรรทุกข้ามสิ่งกีดขวาง ซึ่งอาจเป็นแม่น้ำ คลอง ถนน หรือแม้แต่สะพานด้วยกันเองในลักษณะของสะพานข้ามแม่น้ำ สะพานข้ามคลอง ทางยกระดับ ทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยก โดยลักษณะของโครงสร้างสะพานจะมีส่วนประกอบที่วางตัวในแนวราบเรียกว่า
Superstructure คือส่วนของสะพานที่รองรับการจราจร และส่วนของ Substructure ซึ่งรองรับ Superstructure อีกทีหนึ่ง Substructure ที่พบเห็นกันทั่วไปก็คือเสาและเชิงลาดนั่นเอง ในบทความนี้ขอแทน Superstructure ว่า คานสะพาน และเนื่องจากสะพานส่วนใหญ่จะมี Substructure เป็นเสาคอนกรีต จึงขอแทน Substructure เป็น เสา เพื่อความกระชับ

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2014 เวลา 11:43 น.