ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 กันยายน 2010 เวลา 23:43 น.

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาออนไลน์

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดงาน Concrete Asia 2020 และ

ได้กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "ความท้าทาย และความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ทั้งในปัจจุบันและหลังจากพ้นวิกฤตการณ์ Covid-19"

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 20.00 - 21.00 น.

@ @ ผ่านโปรแกรม ZOOM @ @

จึงขอเชิญท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันนี้ที่ https://concrete-asia.com/ (เปิดรับจำนวนจำกัด)

 

 

โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย

ชุดย่อยที่ 3 : พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด"

* * * * * วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2563 * * * * *

แจ้งเลื่อนอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด2019

# # เลื่อนไป # #

วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ CPD/PDU 18 หน่วย @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย

ชุดย่อยที่ 4 : ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ. 1301/1302-61"


* * * * * วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563 * * * * *

แจ้งเลื่อนอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด2019

# # เลื่อนไปยังไม่มีกำหนด รอแจ้งกลับอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ # #

 

@ @ @ @ @ CPD/PDU 9 หน่วย @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่


 

โครงการอบรม "ที่สุดของงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตใต้ดินลึกในประเทศไทย"

 

* * * * * วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563 * * * * *

แจ้งเลื่อนอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด2019

# # เลื่อนไปยังไม่มีกำหนด รอแจ้งกลับอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ # #


@ @ @ @ @ CPD/PDU 9 หน่วย @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่


 

ขอเชิญร่วมงาน "The 9 International Conference of Asian Concrete Federation (ACF 2020)"

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

@ Swissotel Pathong, Phuket, Thailand @# # # # # โครงการนี้อยู่ระหว่างกำหนดวันอบรม # # # # #

โครงการอบรม "นิติวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์จากอดีตสู่แนวทางพัฒนาในอนาคต"

วันที่ XXXX พ.ศ.2563

@ @ @ @ @ โครงการใหม่หลักสูตร 1 วัน CPD/PDU 7.8 หน่วยค่ะ @ @ @ @ @

สำหรับโครงการนี้ท่านสามารถสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์เว็ปใน Brochure

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 ผลการประกวดปริญญานิพนธ์สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563

(TCA Senior Project Award)

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

Interactive Online Conference ผ่านทางโปรแกรม Zoom


คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์ (ประธานกรรมการ)

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ (กรรมการ)

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล (กรรมการ)

ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา (กรรมการ)

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช (กรรมการ)

 

รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ คุณสมบัติด้านกำลังและความคงทนของคอนกรีตผสมเถ้าลอยเก็คโค่วัน

นักศึกษา

นางสาวพลอยไพลิน ทองอินทร์

นางสาวชนัฎฐา เรือนเงิน

ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช และ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


หัวข้อปริญญานิพนธ์ ความเสียหายของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยอะรามิด

นักศึกษา

นางสาวกมลวรรณ ช่วงโชติ

นายอนิรุทธ์ พฤกษะวัน

ที่ปรึกษาศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช และ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กทริกและเพียโซอิเล็กทริกของวัสดุผสมไร้สารตะกั่วที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม KNLNTS-เอไลต์แคลเซียมซัลโฟอลูมิเนตซีเมนต์

นักศึกษา

นางสาวณัฐพร เสนคำวงศ์

นางสาวศิริพร บุญอ้น

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตผสมซิลิก้าฟูมภายหลังเผชิญสิ่งแวดล้อมทะเล

นักศึกษา

นางสาวชาลิสา ชื่นศิริ

นางสาวพรรณธรา พลเยี่ยม

ที่ปรึกษาศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช และ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


หัวข้อปริญญานิพนธ์ กำลังรับแรงยึดหน่วงของคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศและเหล็กเสริม

นักศึกษา

นางสาวชัชฎา ภรรยา

นายณัฐพล อัคราช

นางสาวณิรชา ทองแดง

นายทรงศักดิ์ โกศัย

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ

นักศึกษา

นางสาวพรสุดา สุภาพ

นายพิชิตพงษ์ ทองแดง

นายอรรถวิทย์ มีมานะ

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ แบบจำลองภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก

นักศึกษา

นายจีโร่ ปานดำ

นายวุฒิชัย ไชยมี

นายพุฒิพงศ์ หฤหรรษพงศ์

ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาวัสดุปอซโซลานเป็นจีโอโพลิเมอร์

นักศึกษา

นางสาวกาญจนา สมพบ

นายภัทรดนัย จ้ายประเสริฐ

นางสาวสุชานรี คล้ายทอง

ที่ปรึกษา รศ.ดร.สำเริง รักซ้อน

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)


มาตรฐาน จำนวน 1 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การเสริมกำลังรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการฝังยึดแบบใช้สารยึดเหนี่ยว

นักศึกษา

นางสาวนันทิยา สืบภา

นายพิลรัตน์ ถาวร

นายสุรชัย นันทพันธ์

นายอภิรัฐ บุญสุข

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 


 

ประกาศผลการประกวด
รางวัล TCA Concrete Practice Award
ประจำปี 2019

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล                   ประธานกรรมการ

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล                  กรรมการ

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล                   กรรมการ

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์               กรรมการ

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล                     กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช                   กรรมการและเลขานุการ

 

ดีเด่น (TCA Concrete Practice Award : Gold Medal)  ได้แก่

โครงการ Rosewood Bangkok Hotel

หน่วยงาน Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd.

 

ดี (TCA Concrete Practice Award : Silver Medal) ได้แก่

โครงการ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

หน่วยงาน บริษัท ช.การช่าง(ลาว) จำกัด(มหาชน)

 

โครงการ CPAC High Strength Concrete First Concrete Grade 80 MPa Supplied for Commercial Building in Thailand

หน่วยงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

 

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

โครงการ การก่อสร้างระบบพื้นแบบกลวงรับแรงสองทาง (BIAXIAL SLAB) ของอาคารสำนักงาน T-ONE BUILDING

หน่วยงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 

โครงการ การก่อสร้างฐานรากด้วยเสาเข็มสปัน (Spun pile) และระบบติดตั้งเสาเข็มเจาะสำเร็จรูป (Double rod auger) โครงการ The Uppergrounds

หน่วยงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 

 

 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องทรัพย์ไพลิน โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ถ.ศรีวรา กรุงเทพฯ

และเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ Circular Economy

โดยจะเริ่มการประชุมตั้งแต่ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020 เวลา 14:06 น.