วารสารคอนกรีต
รายงานการศึกษาคุณสมบัติและพฤติกรรมของคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:01 น.

 

รายงานการศึกษาคุณสมบัติและพฤติกรรมของคอนกรีต


เรียบเรียงจากบทความเรื่อง Performance Confirmation Tests on C100 Concrete in Dubai, UAE
โดย Shusuke Kuroiwa, Yoshitaka Inoue, Kensuke Fujioka and Adel William
ผู้เรียบเรียง รศ. ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์


ใน ปัจจุบัน เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งในศาสตร์ทุกๆ ด้าน งานทางด้านวิศวกรรมโยธาก็เช่นกัน การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ทั้งทางด้านวัสดุและเทคโนโลยีทุกแขนง ทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของมนุษย์
นับตั้งแต่ Elisha Otis นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้ประดิษฐ์ลิฟต์ที่ใช้ขนส่งในทางสูงในปี คศ .1853 (1) งาน ก่อสร้างก็ขยายขอบเขตออกไปในทางสูงอย่างน่ามหัศจรรย์ เมื่อสองร้อยปีที่แล้ว อาคารที่มีความสูงถึง 200 เมตร เป็นเรื่องที่ไกลเกินกว่าจินตนาการ ทว่าอาคารที่สูงที่สุดในปัจจุบันสูงถึง448 เมตร (2 )และมนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดทางความสูงขั้นแล้วขั้นเล่า โดยอาศัยเทคโนโลยีในการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 16:55 น.
 
การเลือก การทดสอบ และความสัมพันธ์ของกำลังอัดของคอนกรีตรูปลูกบาศก์และรูปทรงกระบอก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:59 น.

 

 

การเลือก การทดสอบ และความสัมพันธ์ของกำลังอัดของ

คอนกรีตรูปลูกบาศก์และรูปทรงกระบอก

 

ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
ศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

โดยทั่วไปการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กใช้กำลังอัดของคอนกรีตเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ  โดยมีสมมุติฐานว่าคอนกรีตรับแรงอัดเป็นหลักโดยไม่สามารถรับแรงดึง  ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตในเรื่องของการรับแรงอัด   นอกจากนี้การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตเป็นสิ่งที่กระทำได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบอื่นๆ  ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่นิยมใช้กัน คือ ตัวอย่างรูปลูกบาศก์และรูปทรงกระบอก   ซึ่งทดสอบให้ตัวอย่างรับแรงอัดเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆจนกระทั่งตัวอย่างคอนกรีตวิบัติ  โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 4 นาทีต่อตัวอย่าง  กำลังอัดที่คอนกรีตรับได้อาจอยู่ในช่วง 100 ถึง 400 กก/ซม2 สำหรับคอนกรีตกำลังธรรมดาหรือมีค่ามากกว่า 1000 กก/ซม2 ในกรณีที่เป็นคอนกรีตกำลังสูงมาก

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 16:57 น.
 
การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิตเม็ดปูนซีเมนต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:57 น.

 

การปลดปล่อยแก๊ซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิตเม็ดปูนซีเมนต์

Direct Greenhouse Gases Emission from Cement Clinker Production


 

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ สุคนธสุขกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทนำ

บทความนี้เป็นตอนต่อจากบทความที่แล้วที่พูดถึงเรื่องสภาวะเรือนกระจก ต้นเหตุและผลกระทบของสภาวะเรือนกระจก ซึ่งได้แก่ สภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่ตามมาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวโลก รวมถึงมาตรการณ์ต่างๆที่ออกตามมาเพื่อรับมือกับสภาวะต่างๆที่ อาทิเช่น พิธีสารเกียวโต ซึ่งกล่าวถึงความพยายามของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกในการที่จะลดการปลด ปล่อยแก็สเรือนกระจกให้ได้อย่างต่ำ 5% ในบทความนี้จะกล่าวถึง

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 16:56 น.
 
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ ( Geopolymer Material ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:54 น.

 

วัสดุจีโอโพลิเมอร์ ( Geopolymer Material)

 

New Cement Binder
เรียบเรียงโดย ศักรินทร์ เหลืองกำจร
วิศวกร นวัตกรรมคอนกรีตและบริการ


ในปัจจุบัน ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในวงการก่อสร้าง ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุส่วนประกอบที่สำคัญของคอนกรีตและมอร์ต้าร์ ซึ่งได้มาจากกระบวนการเผาสารซิลิกา (SiO2) อะลูมินา (Al2O3) และ แคลเซียมออกไซด์เป็นหลัก (CaO) โดยนำไปเผาที่อุณหภูมิ ประมาณ 1400 – 1600 องศาเซลเซียส แล้วนำมาบดให้ละเอียดตามความต้องการ ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องใช้พลังงานสูงมากในกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การระเบิดวัสดุต้นแหล่ง การย่อย การลำเลียง การเผา ตลอดจนการบดให้ละเอียด
อนึ่งผลกระทบจากกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ปอร์ต แลนด์จะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่มีผลทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวจึงมีการนำวัสดุทดแทนมาใช้ทดแทนปูนซิ เมนต์ปอร์ตแลนด์ซึ่งได้แก่ วัสดุปอซโซลาน ที่เป็นผลพลอยได้ (By product) จากอุตสาหกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และยังสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตและมอร์ต้าร์ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 16:57 น.
 
การคำนวณแรงเฉือนที่กระทำต่ออาคาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:33 น.

 

การคำนวณแรงเฉือนที่กระทำต่ออาคาร

 

อนุชิต เจริญศุภกุลการไหวตัวของดินที่อาคารตั้งอยู่ จะทำให้เกิดแรงกระทำในแนวราบต่ออาคาร ขนาดของแรงขึ้นอยู่กับมวล (น้ำหนัก) ทั้งหมดของอาคาร และความเร่งของอาคารที่เกิดจากการเคลื่อนที่ (F = ma) กฎกระทรวงให้คำนวณแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดินจากสมการ


ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 16:58 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 14