วารสารคอนกรีต
Concrete Story ภาคปฏิบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:50 น.

Concrete Story ภาคปฏิบัติ

 

โดย ว่าที่นายช่างหย่าย

 

ผมอยากเริ่มองก์นี้ว่า.....หนึ่งราตรีที่บางมด.....คล้าย ๆ กับเซเวนท์ไนท์อินแจแปน ไหมครับ.....แต่แหม.....ผมกลัวคุณคุณจะว่าผมเว่อร์.....จริง ๆ นะครับ.....หัวใจผมอยากร้องเพลง !
คุณเคยเป็นยังงี้ไหมครับ? ....มีอยู่วันนึงในชีวิต วันที่อะไรอะไรก็ดูจะเป็นสีชมพูไปหมด.....ขนาดตอนเช้าแม่ตบประตูเรียกผม
“โอม อาม ตื่นได้แล้วลูก วันนี้มีเรียนไม่ใช่หรือ” ผมโผล่หน้าออกมายิ้มแป้นด้วยเครื่องแต่งตัวชนิดพร้อม “To go” จนแม่ทำตาปริบ ๆ “เอ๊ะ...ผิดปกติจริงลูกฉัน”
.....เรื่องของเรื่องคือวันนึงครับ.....

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 15:34 น.
 
สนิมที่เกิดขึ้นในคอนกรีตเสริมเหล็ก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:29 น.

 

สนิมที่เกิดขึ้นในคอนกรีตเสริมเหล็ก


ผศ.ดร. วันชัย ยอดสุดใจ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 

 

ปัญหาเหล็กเสริมเกิดสนิมเป็นปัญหาที่พบมากในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำลายคุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม หรือจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ความเสียหายเนื่องจากการกัดกร่อนเป็นสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างมีความ สำคัญต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างเมื่อเหล็กเสริมในโครงสร้าง เกิดการกัดกร่อนเป็นสนิมหน้าตัดของเหล็กเสริมจะลดลงจนกระทั่งอาจไม่เพียงพอ ต่อความปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนี้การเกิดสนิมยังทำให้เกิดการแตกร้าวและหลุดออกของคอนกรีตหุ้มภายนอก เนื่องจากปริมาตรที่เพิ่มขึ้นจากการเกิดสนิมและจะทำให้เกิดแรงดึงในเนื้อ คอนกรีตซึ่งทำให้คอนกรีตหุ้มที่มีความหนาน้อยนั้นเกิดการแตกร้าว เป็นผลทำให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 15:34 น.
 
เทถนนหรือพื้นแล้วทำไมเกิดฝุ่นที่ผิวหน้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:28 น.

 

เทถนนหรือพื้นทำไมเกิดฝุ่นที่ผิวหน้า


เรียบเรียงโดย ดร. ปัณฑ์ ปานถาวร


บทนำ
การเกิดฝุ่นที่ผิวหน้า คอนกรีตเป็นการสะสมของวัสดุที่มีลักษณะเป็นผงหรืออนุภาคขนาดเล็กอยู่ที่ บริเวณผิวหน้าของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างคอนกรีตประเภทพื้นและผิวถนน โดยจะเกิดภายหลังจากการใช้งานหรือถูกขัดสีไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 15:34 น.
 
การวางแผนการบำรุงรักษาโครงสร้างโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:26 น.

 

การวางแผนการบำรุงรักษาโครงสร้างโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน


ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ และ ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ในปัจจุบันเราจะพบเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงสร้างคอนกรีตแบบต่างๆ ได้โดยทั่วไป ซึ่งความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าจะเกิดจากแรงต่างๆที่กระทำต่อโครงสร้างหรือการเสื่อมสภาพตามพฤติกรรม ของวัสดุก็ตามล้วนมีผลต่อการใช้งานของโครงสร้าง และทำให้เจ้าของอาคารหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาโครงสร้างนั้นหันมาให้ ความสนใจต่อการบำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ มากขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
หาก พิจารณาความเสียหายของโครงสร้างต่างๆในประเทศไทยนั้น สามารถกล่าวได้ว่าความเสียหายดังกล่าวส่วนใหญ่นั้นเกิดมาจากการออกแบบโครง สร้างที่คำนึงถึงความสามารถในการรับน้ำหนัก บรรทุกเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้คำนึงถึงสภาพการใช้งาน หรือสภาวะแวดล้อมของโครงสร้างดังกล่าวเลย นอกจากนี้ยังพบว่าบางโครงสร้างนั้นมีปัญหาอันเนื่องมาจากการควบคุมคุณภาพของ งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างหรือข้อกำหนดวัสดุ ที่ระบุไว้ เช่น มีระยะหุ้มเหล็กเสริมน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ หรือมีปริมาณคลอไรด์หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 15:34 น.
 
คอนกรีตสำหรับสิ่งแวดล้อมทะเล (Marine concrete) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:27 น.

 

คอนกรีตสำหรับสิ่งแวดล้อมทะเล (Marine concrete)


เรียบเรียงโดย
ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช
มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

วิศวกรโยธาที่ทำงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในทะเลหรือในสภาพ สิ่งแวดล้อมทะเล เช่น บริเวณชายฝั่งทะเล หรือห่างจากทะเลไม่มากนัก มักพบปัญหาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเร็วกว่าที่ควรเป็น อันมาก ทำให้โครงสร้างมีอายุการใช้งาน (Service life) ที่สั้น ทั้งนี้โดยมากเกิดเนื่องจากเหล็กเสริมภายในคอนกรีตเกิดสนิมแล้วดันให้เนื้อ ของคอนกรีตที่หุ้มอยู่เกิดการแตกร้าวหลุดร่อนเสียหาย ทำให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษาจำนวนมาก ทั้งๆ ที่โครงสร้างดังกล่าวก็ใช้ปูนซีเมนต์ต้านทานซัลเฟตในการก่อสร้าง สาเหตุที่ทำให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานที่สั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผู้ที่ เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบโครงสร้าง

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 15:35 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 14