วารสารคอนกรีต
กำลังดัดของคอนกรีตผสมเส้นใยหลังการเผาไหม้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:29 น.

กำลังดัดของคอนกรีตผสมเส้นใย

หลังการเผาไหม้

วรเชษฐ์  ป้อมเชียงพิณ

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สมิตร   ส่งพิริยะกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปิติ  สุคนธสุขกุล

รองศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ปัจจุบัน มีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอาคารขึ้นบ่อยครั้ง เช่นการเกิดเพลิงไหม้ เมื่อ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับเพลิงไหม้จะสูญเสียกำลังทั้งในส่วนตัวคอนกรีต เอง ตลอดจนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมและคอนกรีต ปัญหาจากเกิดเพลิงไหม้ก็คือความสงสัยที่ว่าอาคารที่เกิดเพลิงไหม้นั้น ยังแข็งแรงพอที่จะให้ผู้ที่อยู่ในอาคารมีเวลาที่จะหลบหนีก่อนที่อาคารจะถล่ม รวมไปจนถึงตัวอาคารนั้นปลอดภัยพอที่จะเข้าไปสำรวจความเสียหาย หรือสามารถใช้งานต่อไปได้หรือไม่หลังจากเพลิงสงบ

เมื่อคอนกรีตได้รับอุณหภูมิสูงจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปดังนี้

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2014 เวลา 13:39 น.
 
เทคโนโลยีวัสดุ Fiber Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) ในการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:28 น.

 

เทคโนโลยีวัสดุ Fiber Reinforced Cementitious Matrix (FRCM)

ในการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต

ธรรมชาติ กุลประภา

กรรมการผู้จัดการบริษัท นนทรี จำกัด

www.nontrico.com


ในปัจจุบันการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุคอมโพสิต (Composites) ประเภท Polymer-Matrix Composites หรือ Fiber Reinforced Plastic (FRP) เป็นที่รู้จักและนิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เนื่องมาจากมีความสะดวกในการติดตั้งและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ  โดยสามารถเลือกใช้เส้นใยแรงดึงสูง (High Tensile Strength Fiber) หลายชนิด เช่น Carbon fiber, Glass fiber, หรือ Aramid fiber และวัสดุประสานยึดเกาะ (Polymer-Matrix) หลายชนิด เช่น Epoxy Resin, Vinyl-Ester Resin หรือ Polyester Resin ตามความเหมาะสมของคุณสมบัติเชิงกลและราคาที่แตกต่างกัน

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2014 เวลา 11:41 น.
 
การยืดหดตัวของคานสะพานคอนกรีต และผลต่อเสาสะพาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:27 น.

 

การยืดหดตัวของคานสะพานคอนกรีต

และผลต่อเสาสะพาน

ชวลิต มัชฌิมดำรง

บริษัท เอพซิลอน จำกัด


สะพาน เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ทำหน้าที่ขนถ่ายน้ำหนักบรรทุกข้ามสิ่งกีดขวาง ซึ่งอาจเป็นแม่น้ำ คลอง ถนน หรือแม้แต่สะพานด้วยกันเองในลักษณะของสะพานข้ามแม่น้ำ สะพานข้ามคลอง ทางยกระดับ ทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยก โดยลักษณะของโครงสร้างสะพานจะมีส่วนประกอบที่วางตัวในแนวราบเรียกว่า
Superstructure คือส่วนของสะพานที่รองรับการจราจร และส่วนของ Substructure ซึ่งรองรับ Superstructure อีกทีหนึ่ง Substructure ที่พบเห็นกันทั่วไปก็คือเสาและเชิงลาดนั่นเอง ในบทความนี้ขอแทน Superstructure ว่า คานสะพาน และเนื่องจากสะพานส่วนใหญ่จะมี Substructure เป็นเสาคอนกรีต จึงขอแทน Substructure เป็น เสา เพื่อความกระชับ

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2014 เวลา 11:43 น.
 
ประสิทธิภาพของการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:26 น.

 

 

ประสิทธิภาพของการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิม

ของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก


ดร. ภัควัฒน์ แสนเจริญ และ ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1. ที่มาของปัญหา

ปัจจุบันมีการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิมของเหล็กเสริม (Corrosion Inhibitor) อย่าง แพร่หลายในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งการใช้งานกับโครงสร้างใหม่ และโครงสร้างที่เกิดความเสียหายเนื่องจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมขึ้นแล้ว โดยจุดประสงค์หลักของการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิม ได้แก่ การชะลอการเกิดสนิมของเหล็กเสริม หรือลดอัตราการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในกรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนิมแล้ว การใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิมที่นิยมใช้ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การใช้งานโดยการผสมสารยับยั้งการเกิดสนิมในคอนกรีต การใช้งานโดยทาสารยับยั้งการเกิดสนิมที่ผิวเหล็กเสริม และการใช้งานโดยการทาสารยับยั้งการเกิดสนิมที่ผิวคอนกรีต ประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเกิดสนิมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น องค์ประกอบทางเคมีของสารยับยั้งการเกิดสนิมของแต่ละผู้ผลิต ปริมาณการใช้สารยับยั้งการเกิดสนิม ระดับความรุนแรงของการเกิดสนิม สภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิมในบางกรณีไม่สามารถชะลอการเกิดสนิม หรือลดอัตรการเกิดสนิมได้ตามวัตถุประสงค์ ในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภท สารผสมเพิ่มในคอนกรีต และชนิดทาเคลือบที่ผิวคอนกรีต ในการลดอัตราการเกิดสนิมของตัวอย่างที่มีปริมาณคลอไรด์ปนเปื้อน ตั้งแต่ขั้นตอนการผสมคอนกรีต (คลอไรด์ภายใน) และตัวอย่างที่มีการแทรกซึมของคลอไรด์จากภายนอกของคอนกรีตที่มีสัดส่วนผสม และวัสดุประสานแตกต่างกัน

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2014 เวลา 11:47 น.
 
การเทคอนกรีตทับหน้า (Overlay Concrete) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:25 น.

 

การเทคอนกรีตทับหน้า

( Overlay concrete )


คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด ( CPAC )


การเทคอนกรีตทับหน้า (Overlay concrete) หมายถึง การเทวัสดุ ได้แก่ คอนกรีตทับหน้าบนพื้นคอนกรีตเดิมที่มีอยู่ มักนิยมใช้ซ่อมแซมผิวหน้าพื้นคอนกรีตเดิมที่สึกกร่อน เสียหาย หรือต้องการปรับปรุงผิวหน้าพื้นเดิมให้แข็งแกร่งขึ้น

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2014 เวลา 11:51 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 14