วารสารคอนกรีต
การตรวจสอบเบื้องต้นต่อความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2015 เวลา 09:24 น.

การตรวจสอบเบื้องต้นต่อความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีต
Visual Inspection for Concrete Distress

 

สืบศักดิ์ พรหมบุญ  ( Suebsak Promboon )1
ชูเลิศ  จิตเจือจุน  ( Chulert Jitjuajun )2

1กรรมการผู้จัดการ  บ.อินเตอร-คอนซัลท์ จำกัด   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

2กรรมการบริหาร บ.เอ็นจิเนียริ่ง เทคนิค จำกัด   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

วัตถุประสงค์ของทบความนี้เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับวิศวกรหรือช่างเทคนิคหรือบุคคลทั่วไป สามารถทำการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีตได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมมากนัก ผู้เขียนได้นำภาพตัวอย่างที่แสดงถึงความเสียหายในลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างคอนกรีต ของทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยมาแสดงไว้ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโชน์ต่อวงการวิศวกรรมโยธาประเทศไทยของเราบ้างไม่มากก็น้อย

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 10:02 น.
 
การใช้เทคนิค Forensic Engineering ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ระเบิดที่ ราชประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 14:09 น.

การใช้เทคนิค Forensic Engineering ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ระเบิดที่ ราชประสงค์ โดย ดร. กันต์ไชย  ธนาพรรวีกิตติ์, ศ. ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา,ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา,สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


จากเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม ราชประสงค์  เมื่อเวลา 18.55 น. วันที่ 17 ส.ค. 2558   ผู้เขียนได้ติดตามการรายงานข่าวถึงสถานการณ์ ว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 20 คน และบาดเจ็บอีกประมาณ 130 คน รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ เช่น รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่จอดติดไฟแดง ได้รับแรงระเบิดเสียหายหลายคัน  รวมถึงกระจกบริเวณโรงแรมไฮแอทเอราวัณได้รับความเสียหายหลายชั้นจากเหตุระเบิดครั้งนี้ด้วย  เห็นได้ชัดว่าภัยจากการระเบิด ทั้งต่อชีวิต, ทรัพย์สิน และอาคารบ้านเรือน ได้เข้ามาใกล้ตัวของทุกคนมากขึ้นแล้ว

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 10:00 น.
 
ปัญหา, อุปสรรค และวิธีการแก้ไขของการนำเถ้าถ่านหิน ไปใช้ในงานคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 17:26 น.

ปัญหา,อุปสรรค และวิธีการแก้ไขของการนำเถ้าถ่านหินไปใช้ในงานคอนกรีต

 

ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

เอนก  ศิริพานิชกร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

สุรพล  พฤกษานุกุล

บริษัท ทอรัสพอซโซลานซ์ จำกัด


** ที่มา:  เนื้อหาส่วนใหญ่มาจากเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “การนำเถ้าถ่านหินในประเทศไทยมาใช้ในงานคอนกรีต”  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  หน้า 93-103   สนับสนุนโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 

1. บทนำ

เถ้าถ่านหินหรือเถ้าลอยมีการนำไปใช้ในการก่อสร้างคอนกรีตอย่างแพร่หลายและมากขึ้นอย่างรวดเร็วภายในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา  แม้ว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกหนังสือเรื่อง การใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต [1] แต่หนังสือดังกล่าวจะเน้นการให้ความรู้เบื้องต้นของการใช้เถ้าถ่านหินเป็นหลัก  ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง

 

ปัญหาของการใช้เถ้าถ่านหินในงานคอนกรีตที่พบบ่อยมักเกิดขึ้นซ้ำๆกัน  ซึ่งปัญหาเหล่านั้นในหลายๆครั้งสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้โดยง่าย  หากผู้ใช้งานเข้าใจเรื่องของเถ้าถ่านหินดีพอ  แต่ปัญหาบางประการก็ไม่สามารถแก้ไขได้แต่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้   ดังนั้นการทำความเข้าใจกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่จะนำเถ้าถ่านหินไปใช้ในงานคอนกรีต  เพราะช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาและทำให้ได้คอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินมีคุณภาพดีตามที่ต้องการ

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 17:47 น.
 
ศักยภาพของเถ้าในการเป็นสารปอซโซลาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:34 น.

ศักยภาพของเถ้าในการเป็นสารปอซโซลาน


รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกรรมการวิชาการ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง  สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

ในปัจจุบัน มีเถ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมและการเกษตรหลายชนิดที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และต้องการการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  หรือนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น  การกำจัดที่นิยมการนำไปถมที่  อย่างไรก็ตาม ยังมีการนำเถ้าบางชนิดมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าเถ้าทิ้ง หรือลดต้นทุนการผลิต  เช่นนำไปผสมกับปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต  เถ้าทิ้งที่นิยมนำไปใช้ในงานคอนกรีต ส่วนใหญ่ได้แก่เถ้าลอยจากกระบวนการแบบบด และเผาด้วยความร้อนปานกลาง (Pulverized coal combustion, PCC)  ซึ่งแม่เมาะเผาด้วยวิธีการนี้  อย่างไรก็ตาม ยังมีเถ้าทิ้งอื่นที่ได้มีการศึกษานำไปผสมคอนกรีต เช่นเถ้าแกลบ เถ้าชีวมวล และเถ้าลอยจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (เผาด้วยความร้อนปานกลาง)  โดยทั่วไป การศึกษาความเป็นสารปอซโซลานมักจะแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าเหล่านี้ในคอนกรีต ที่ 25% โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์  และวัดค่ากำลังอัดที่อายุ 30 วัน  ซึ่งบางครั้งอาจไม่รวดเร็ว  และรอผลนานถึง 30 วัน  ดังนั้นบทความนี้ จึงเสนอวิธีการศึกษาความเป็นสารปอซโซลานด้วยวิธีการอื่นที่ใช้ระยะเวลาการวิเคราะห์ที่สั้น  และบางเทคนิคสามารถทำได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2015 เวลา 09:16 น.
 
คอนกรีตกำลังสูง: วัสดุที่ใช้และปัจจัยที่ควรพิจารณา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:02 น.

คอนกรีตกำลังสูง : วัสดุที่ใช้และปัจจัยที่ควรพิจารณา

โดย
ศาสตราจารย์ ดร. ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

คอนกรีตกำลังสูงมีบทบาทในวงการก่อสร้างของประเทศไทยในปัจจุบันอย่างมาก  เนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้นมากในเขต กทม. และปริมณฑล  ทำให้การก่อสร้างอาคารสูงมีจำนวนมากและแน่นอนคือกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ก่อสร้างอาคารก็สูงขึ้นมากด้วย   ปัจจุบันนี้คอนกรีตเทคโนโลยีได้พัฒนาไปมาก  มีการใช้สารเคมีในการลดปริมาณน้ำเพื่อทำให้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำลง มีการใช้วัสดุปอซโซลานเพื่อเพิ่มกำลังอัดประลัยและความทนทานของคอนกรีตให้สูงขึ้น และการทำคอนกรีตที่มีกำลังอัดสูงกว่า 1100 กก/ซม2 สามารถทำได้ไม่ยากนัก    ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างมาหลายปี  พบว่าทีมที่เข้าแข่งขันสามารถทำกำลังอัดได้สูงมากเกินกว่า 2000 (สองพัน) กก/ซม2 ที่อายุเพียง 24 ชั่วโมง  แม้จะมีข้อโต้แย้งว่ากำลังอัดที่สูงมากกว่า 2000 กก/ซม2 ที่ทำได้  ยังไม่สามารถใช้ในงานจริงก็ตาม  แต่แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาคอนกรีตให้มีกำลังอัดมากกว่า 2000 กก/ซม2 ได้

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:39 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 14