วารสารคอนกรีต
เรื่องเล่ามาตรฐานงานออกแบบโครงสร้างคอนกรีตในประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 21:51 น.

 

เรื่องเล่ามาตรฐานงานออกแบบโครงสร้างคอนกรีตในประเทศไทย

 

เอนก ศิริพานิชกร*
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีการ ออกแบบอาคารคอนกรีตทั้งระบบคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงในประเทศไทย ได้ใช้มาตรฐานในการปฏิบัติงานทั้งการออกแบบและข้อกำหนดวัสดุของสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ  (วสท.) มาโดยตลอด   มาตรฐานทั้งหมดได้รับความนิยมจากวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  แต่ถึงอย่างไรก็ตามมาตรฐานดังกล่าวเกือบทั้งหมดไม่ได้รับการรับรองให้เป็น กฏหมาย     ซึ่งผู้ดูแลกฏหมายด้านการก่อสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างที่มีความคงทนได้แก่

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 18:11 น.
 
(ว่าที่) คอนกรีต กับ (ว่าที่) นายช่าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 21:48 น.

 

(ว่าที่) คอนกรีต กับ (ว่าที่) นายช่าง

โดย ว่าที่นายช่างหย่ายคราวที่แล้วเราพูดค้างถึงความคงทน…….

ความคงทน1 นี้สำคัญนะครับ ….มันหมายถึงว่า

 

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 18:11 น.
 
คอนกรีตขยายตัว – คอนกรีตพิเศษที่ป้องกันรอยแตกร้าวได้ดีกว่า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 21:48 น.

 

คอนกรีตขยายตัว-คอนกรีตพิเศษที่ป้องกันรอยแตกร้าวได้ดีกว่า

 

ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุลดังที่เพื่อนๆวิศวกรโครงสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหารอยแตก ร้าวของคอนกรีตนั้นเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในการก่อสร้าง ซึ่งในหลายกรณีอาจไม่ทำให้กำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างมีปัญหา แต่ก็ทำให้ความคงทนและอายุการใช้งานของโครงสร้างลดลงมากได้ นอกจากนี้รอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นในโครงสร้างมักจะก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง กล่าวคือผู้ออกแบบ, ผู้คุมงานก่อสร้าง, ผู้รับเหมา, และผู้ผลิตคอนกรีต ถึงแม้ว่าการ แตกร้าวของคอนกรีตนั้นจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่การแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต โดยเฉพาะการหดตัวแบบแห้งดูจะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองไทยซึ่งมี อุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูง ปัญหาหลักอันหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากการออกแบบและการกำหนดข้อกำหนดของคอนกรีต ที่คำนึงถึงเพียงแต่กำลังที่เพียงพอแก่การรับน้ำหนักบรรทุก แต่ไม่ได้คำนึงถึงการหดตัวแบบแห้งเอาไว้ ในบทความนี้ เราจะแนะนำคอนกรีตอีกชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในประเทศ ไทย คือ คอนกรีตขยายตัว ซึ่งจะเป็นคอนกรีตที่สามารถช่วยควบคุมการเกิดรอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีตได้ดีขึ้น

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 11:39 น.
 
ซิลิกาฟูม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 17:06 น.

 

ซิลิกาฟูม

 

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ซิลิกาฟูม
(Silica Fume) หรือ ไมโครซิลิกา (Microsilica) หรือ ซิลิกาฟูมควบแน่น (Condonsed Silica Fume) เป็นวัสดุผสมเพิ่มชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้ของโรงงานผลิต Silicon Metal และ Ferrosilicon Alloy เป็นขบวนการ Reduction จาก Quartz ที่บริสุทธิ์ไปเป็น Silicon โดยวิธี

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 18:27 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 14 จาก 14