วารสารคอนกรีต
ปราสาทหินพนมวัน.....สร้างไม่เสร็จจริงหรือ...ตอนที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2010 เวลา 21:03 น.

ปราสาทหินพนมวัน......สร้างไม่เสร็จจริงหรือ.......ตอนที่ 1


 

 

ธเนศ วีระศิริ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


 

ตอนที่ 1

มีเรื่องเล่าของชาวบ้านเกี่ยวกับปราสาทหินพนมวันว่าเกิดจากการแข่งขันกันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในการสร้างปราสาทหิน ผู้เขียนได้รับฟังมาก่อนหน้านี้บ้างแล้ว แต่มาพบเรื่องเล่าที่ขยายความชวนให้อ่านติดตามใน www.OKNation.net/blog/voranai จึงได้ตัดตอนเนื้อหาบางส่วนมาเกริ่นนำ เนื้อความมีว่า

"....เมื่อกาลครั้งหนึ่ง

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 13:04 น.
 
สารยับยั้งการเกิดสนิมของเหล็กเสริม (Corrosion Inhibitor) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2010 เวลา 21:02 น.

 

สารยับยั้งการเกิดสนิมของเหล็กเสริม (Corrosion Inhibitor)


 

ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เป็นที่ทราบกันดีว่าการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งรอยแตกร้าว คราบน้ำสนิม การหลุดร่อนของคอนกรีต รวมไปถึงการพังทลายของโครงสร้าง ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มักพบในประเทศไทยได้แก่ การเกิดสนิมเนื่องจากคลอไรด์โดยเฉพาะโครงสร้างที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเล ซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับน้ำทะเลโดยตรง สัมผัสกับไอทะเล หรือแม้แต่อาจมีการปนเปื้อนของคลอไรด์ในวัสดุผสมคอนกรีตตั้งแต่ช่วงการก่อสร้าง เช่นน้ำกร่อย หรือทรายทะเลเป็นต้น อีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดสนิมในประเทศไทยได้แก่ การเกิดสนิมเนื่องจากกระบวนการเกิดคาร์บอเนชั่น ซึ่งสามารถพบได้ในโครงสร้างที่อยู่ในเขตเมืองซึ่งมีความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศอยู่ในระดับสูง

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 14:01 น.
 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 22:02 น.

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ

 

การเสริมกำลังโครงสร้างด้วยระบบ Carbo Stress
เรียบเรียงจากบทความเรื่อง “Strengthening of Structures with CarboStress System” โดย F.Fischli ,
R.Cle’nin, A. De Silva และ P.Chaem- mangkang” จาก Asia-Pacific Conference on FRP in Structures
(APFIS 2007) 2007 International Institute for FRP in Construction


ในปัจจุบันมีโครงสร้างที่สร้างเสร็จแล้วและใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เป็นจำนวนมาก โครงสร้างเหล่านี้

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 15:35 น.
 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 22:00 น.

 

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข

 

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


1. บทนำ
ท่ามกลางกระแสของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นที่ปรารถนาของ ทุกประเทศในโลก  วิสัยทัศน์และความตั้งใจดูเหมือนจะยังห่างไกลกับการปฏิบัติจริงในหลายๆ เรื่อง  ในวงการก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน  แม้ว่า  ในวงการวิชาการ  จะมีการพูดถึงการพัฒนาวงการก่อสร้างแบบยั่งยืนมาหลายสิบปีแล้ว  แต่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติงานทางด้านก่อสร้างที่ แตกต่างไปจากที่เคยปฏิบัติอยู่แล้วเท่าไร  คุณภาพของสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงระดับความสำเร็จของการพัฒนา แบบยั่งยืน  จากผลการสำรวจโครงสร้างคอนกรีตซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างสะพานในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย  พบปัญหาคุณภาพและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเป็นจำนวนมาก   ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่า  ปัญหาเกิดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วย

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 16:58 น.
 
การลดการเกิด Bleeding และการเพิ่มความสามารถในการไหล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 21:55 น.

 

การลดการเกิด Bleeding และการเพิ่มความสามารถในการไหล


กรรมวิธีการผสมคอนกรีตมีส่วนช่วยลดปัญหาการเยิ้มน้ำ(Bleeding) ที่ผิวหน้าคอนกรีตได้ พร้อมทั้งยังเพิ่มความสามารถในการทำงาน(Workability)ได้ดีขึ้นด้วย  Prof.Ei-ichi TAZAWA และ Prof.Tetsurou KASAI (1989) ได้ทำการวิจัยวิธีการผสมที่รียกว่า Double Mixing Method หรือวิธีการผสมซีเมนต์เพสท์แบบแบ่งน้ำเป็นสองส่วน(DM)  ซึ่งสามารถลดการเกิด Bleeding ได้เป็นอย่างดี โดยผู้เขียนได้นำแนวทางของงานวิจัยนี้มาทำการศึกษาเพิ่มเติม และประยุกต์ใช้กับขบวนการในการผสมซีเมนต์เพสท์และคอนกรีตในบ้านเรา เพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ของการเกิด Bleeding  ความสามารถในการทำงาน การหดตัว และความสามารถในด้านกำลังของซีเมนต์เพสท์และคอนกรีตที่ทำการผสมด้วยวิธีการ แบบ DM โดยการศึกษาได้ทำการศึกษาและนำมาเปรียบเทียบกับการผสมแบบมาตราฐานที่ใช้กัน อยู่ในปัจจุบัน (Single mixing method,SM )ที่อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์(W/C)ต่างๆ เริ่มจาก W/C=0.4 , 0.5 และ 0.6 ตามลำดับ

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 18:09 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 14