วารสารคอนกรีต
ความสำคัญ(น้อย?) ของส่วนผสม การทำงานและระดับกำลังต่อความคงทนของคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 14:26 น.

 

ความสำคัญ(น้อย?)

ของส่วนผสม การทำงานและระดับกำลังต่อความคงทนของคอนกรีต

 

นันทวัฒน์ ขมหวาน1 สุวิมล สัจจวาณิชย์2 ทักษ์ดนัย เขียวอ่อน1 พัชดาภรณ์ ช้างน้ำ1 ธนวรรธก์ มีศักดิ์3 พรศักดิ์ ปานย้อย4


1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
4 การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

 

ปัญหาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตกระทบต่อการใช้งานในระยะยาวของโครงสร้าง

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 14:45 น.
 
การประเมินสภาพสะพานด้วยนวัตกรรมประมวลผลด้วยภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 15:44 น.

 

การประเมินสภาพสะพานด้วยนวัตกรรมประมวลผลด้วยภาพ

โดย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาค และมีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจสำคัญทั้งประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย

จีนและเวียดนามทั้งยังเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทางบกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า ลาว กัมพูชาด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันถนนและสะพาน

หลายแห่งในประเทศไทยนั้นจึงรองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นอย่างมากส่งผลให้ถนนและสะพานได้รับความเสียหายจากการรองรับน้ำหนัก

บรรทุกขนส่งสินค้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ สะพานบางแห่งยังมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างสะพาน

ดังแสดงในรูปที่ 1

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 14:30 น.
 
นวัตกรรมคอนกรีต 4.0 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 16:37 น.

นวัตกรรมคอนกรีต 4.0

ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ในยุคประเทศไทย 4.0 กระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆได้เข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น การนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมคอนกรีตมาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การก่อสร้างทั้งช่วยร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดต้นทุนการก่อสร้าง และลดของเสียจากการก่อสร้าง เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่โลก

ที่เราอาศัยอีกด้วยในบทความนี้ จะกล่าวถึงนวัตกรรมคอนกรีตน่ารู้ ตั้งแต่ เทคโนโลยีสร้างสะพานคอนกรีตด้วย 3D Printing นวัตกรรมคอนกรีตโค้ง

คอนกรีตโปร่งแสงและ นาโนคอนกรีต

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 16:01 น.
 
การป้องกัน และซ่อมแซมการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ตามหลักการทางไฟฟ้าเคมี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 15:43 น.

การป้องกัน และซ่อมแซมการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

ตามหลักการทางไฟฟ้าเคมี

ผศ.ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้าง และบำรุงรักษา

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปโดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ใกล้ทะเล
โครงสร้างที่ผ่านการใช้งานมานาน โดยความเสียหายที่พบมีตั้งแต่คราบน้ำสนิม การแตกร้าวของพื้นผิว การหลุดร่อนของพื้นผิวคอนกรีต
การร่วงหล่นของผิวคอนกรีต ไปจนกระทั่งการพังทลายของโครงสร้าง ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานได้ และความปลอดภัยของโครงสร้าง

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 เวลา 16:03 น.
 
Slab on Ground พื้นคอนกรีตวางบนดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 11:40 น.

Slab on Ground พื้นคอนกรีตวางบนดิน

 

คุณกีรติ นิติโชติ

บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

 

เรื่องธรรมดา อีกเรื่องหนึ่ง ที่บางครั้งในการทำงานเราก็อาจจะละเลยไป นั้นก็คือ พื้นคอนกรีตวางบนดิน หรือ Slab on Ground (GS) ตามภาพที่ 1 นะครับ เพื่อให้เนื้อหากระชับ

ไม่ยาวจนเกินไป ผมจึงไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีนัก แต่ละเอาปัญหาที่พบ และการแก้ไขแบบเนื้อๆมาเล่าก็แล้วกัน หลักการของพื้นคอนกรีตวางบนดินก็คือ การทำดินให้มี

ความแบ็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักจากพื้นคอนกรีต ขั้นต่ำที่ยอมรับได้คือ 5 ตันต่อตารางเมตร สำหรับอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก และการทำคอนกรีตให้มีความแข็ง (Rigidity)

ซึ่งปกติแล้วจะมีความหนาประมาณ 20-35 ซม. ถึงจะเพียงพอ รวมถึงความ ยึดหยุ่น (Flexibility) เพียงพอที่จะไม่ทำให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

ในทิศทางต่างๆได้ อันนี้ก็สามารถป้องกันได้โดยการใช้รอยต่อ (Joint) เป็นตัวบังคับทิศทางการแตกร้าว

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 16:34 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 14