สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 20 ประจำเดือน ธันวาคม 2013
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่นที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรีตบล็อกหรืออิฐบล็อก 26226