สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2008 การใช้งานกล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีต
การใช้งานกล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:14 น.

 

 

การใช้งานกล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีต


 

ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC)

 ในปัจจุบันองค์กรต่างๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตมากขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะอายุของโครงสร้างต่างๆในประเทศไทยเริ่มมีอายุมากขึ้น และยังพบความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงในบางกรณี ด้วยเหตุนี้วิธีการตรวจสอบแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
(Non-Destructive Tests) ซึ่ง ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถเก็บข้อมูลสภาพของโครงสร้างได้โดยไม่ต้องทำความเสีย หายแก่โครงสร้างนั้นๆจึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน การใช้งานกล้องอินฟราเรด (Infrared Camera) ก็เป็นอีกวิธี หนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในปัจจุบัน ก็มีการใช้งานกล้องอินฟราเรดในโรงงานเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น ตรวจสอบอุณหภูมิของจุดเชื่อมสายไฟ หรือ สำหรับวัดอุณหภูมิของเครื่องจักรอยู่แล้ว แต่ในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานกล้องอินฟราเรดสำหรับงานตรวจสอบโครง สร้างคอนกรีตเป็นหลัก

 

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 14:01 น.