สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2008 การตัดคานคอนกรีตและเสริมกำลังคานด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อแก้ไขระดับท้องคานให้สูงขึ้น
การตัดคานคอนกรีตและเสริมกำลังคานด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อแก้ไขระดับท้องคานให้สูงขึ้น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:11 น.

การตัดคานคอนกรีตและเสริมกำลังคานด้วยคาร์บอนไฟเบอร์

เพื่อแก้ไขระดับท้องคานให้สูงขึ้น

มนตรี เชื้อคล้อยวรรณา

 

ประเทศไทยมีจำนวนสิ่งก่อสร้างเก่าที่เป็นผลลัพธ์จากวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ ปี 2540 เป็นจำนวนมาก ความพยายามที่จะนำสิ่งก่อสร้างเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ตามที่ควรจะเป็น ทำให้เกิดคำถามและปัญหาหลายรูปแบบตามมา เมื่อเร็วๆนี้ผู้เขียนได้พบโจทย์ที่มีความท้าทายข้อหนึ่งซึ่งเป็นงานก่อ สร้างปรับปรุงอาคารที่ถูกทิ้งร้างมานานแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยยังไม่ได้ขออนุญาตเปิดใช้งาน แต่ต้องการจะนำกลับมาใช้โดยแก้ไขดัดแปลงเพื่อขออนุญาตใช้งานให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ปัญหาของการแก้ไขคือระดับความสูงของส่วนอาคารลานจอดรถ 2.00 เมตร ซึ่งได้ขออนุญาตก่อสร้างและได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนต้อง แก้ไขให้สูงขึ้นเป็น 2.10 เมตรตามกฎหมายฉบับใหม่ในปัจจุบันและจะต้องตัดท้องคานคอนกรีตออกอย่างน้อย 12-15 เซนติเมตรซึ่งจะทำให้เหล็กเสริมคานส่วนล่างที่ต้องรับแรงดึงถูกตัดออกไปด้วย ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องเสริมส่วนล่างของคานที่ตัดทุกตัวด้วยวัสดุที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียหลายด้านแล้ว โครงการนี้ได้พิจารณาเลือกใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเสริมกำลังคานที่ตัด แล้วด้วยเหตุผลสองประการคือ ประการที่หนึ่ง วัสดุมีกำลังรับแรงดึงสูงจึงใช้ปริมาณวัสดุน้อยทำให้มีความหนาในการติดตั้ง น้อยทำให้ไม่ต้องตัดคานลึกมากเกินไป และประการที่สองวัสดุมีน้ำหนักเบาไม่เพิ่มน้ำหนักคานมากนักการติดตั้งสะดวก กว่าวิธีอื่น ขั้นตอนและขบวนการโดยสรุปดังภาพที่ 1


ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 15:33 น.