ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2561


มกราคม

อบรม "เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รุ่นที่ 2" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 26-27 มกราคม 2561

กุมภาพันธ์

อบรม "อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 9" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561

อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 10" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13 วันที่ 7,8,9 มีนาคม 2561 ณ Zign Hotel Pattaya

อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6"

MODULE 1 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 16-17 มีนาคม 2561

MODULE 2 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 23-24 มีนาคม 2561

MODULE 3 วันศุกรืและวันเสาร์ที่ 30-31 มีนาคม 2561

 

อบรม "Seawater and Marine Concrete" วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 * * * * * ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี * * * * *

เมษายน

อบรม "น้ำหนักบรรทุกออกแบบที่ไม่ปรกติสำหรับโครงสร้างคอนกรีต" วันอังคารและวันพุธที่ 24-25 เมษายน 2561 

พฤษภาคม

อบรม "คอนกรีตพิเศษ แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบและการใช้งาน" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 30-31 พฤษภาคม 2561

มิถุนายน

กรกฎาคม
อบรม "การออกแบบและการก่อสร้างพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก" วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

สิงหาคม
อบรม "เทคโนโลยี เพื่อยืดอายุโครงสร้างอาคาร ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการกัดกร่อนสูง" วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
กันยายน
อบรม "การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตในทะเล นวัตกรรมคอนกรีตใต้น้ำพร้อมกรณีศึกษา" วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
อบรม "การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างคอนกรีตที่มีอยู่เดิม" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 26-27 กันยายน 2561
อบรม "การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย" วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561
ตุลาคม
อบรม "การคำนวณออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ" วันพฤหัสบดี, วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 4-6 ตุลาคม 2561
อบรม "การควบคุมคุณภาพคอนกรีตก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงาน" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 18-19 ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน
อบรม "งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2-3 , 9-10 พฤศจิกายน 2561 (หลักสูตร 4 วัน)

ขอเรียนเชิญส่งโครงการเข้าประกวดรางวัล TCA Concrete Practice Award 2018

ส่งโครงการพร้อมรายละเอียดภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่

อบรม "การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (FRP) รุ่นที่ 7" วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่


ธันวาคม

อบรม "การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (FRP) รุ่นที่ 7" วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่

อบรม "เคมีภัณฑ์ในงานคอนกรีตก่อสร้าง รุ่นที่ 4" วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่


ปฏิทินกำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการประจำปี 2561 ได้ที่นี