ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2561


มกราคม

อบรม "เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รุ่นที่ 2" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 26-27 มกราคม 2561

กุมภาพันธ์

อบรม "อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 9" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561

อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 10" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13 วันที่ 7,8,9 มีนาคม 2561 ณ Zign Hotel Pattaya

อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6"

MODULE 1 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 16-17 มีนาคม 2561

MODULE 2 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 23-24 มีนาคม 2561

MODULE 3 วันศุกรืและวันเสาร์ที่ 30-31 มีนาคม 2561

 

อบรม "Seawater and Marine Concrete" วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 * * * * * ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี * * * * *

เมษายน

อบรม "น้ำหนักบรรทุกออกแบบที่ไม่ปรกติสำหรับโครงสร้างคอนกรีต" วันอังคารและวันพุธที่ 24-25 เมษายน 2561 

พฤษภาคม

อบรม "คอนกรีตพิเศษ แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบและการใช้งาน" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 30-31 พฤษภาคม 2561

มิถุนายน

กรกฎาคม
อบรม "การออกแบบและการก่อสร้างพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก" วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่

สิงหาคม
อบรม "เทคโนโลยี เพื่อยืดอายุโครงสร้างอาคาร ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการกัดกร่อนสูง" วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่
กันยายน
อบรม "การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตในทะเล นวัตกรรมคอนกรีตใต้น้ำพร้อมกรณีศึกษา" วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่
อบรม "การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างคอนกรีตที่มีอยู่เดิม" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 26-27 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่
ตุลาคม
อบรม "การควบคุมคุณภาพคอนกรีตก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงาน" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่

พฤศจิกายน
อบรม "งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2-3 , 9-10 พฤศจิกายน 2561 (หลักสูตร 4 วัน) ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่
อบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11" วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่

อบรม "การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (FRP) รุ่นที่ 7" วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่ธันวาคม

อบรม "การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (FRP) รุ่นที่ 7" วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่ปฏิทินกำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการประจำปี 2561 ได้ที่นี